Sofi Marinova "Obicham (Обичам)" paroles

Traduction vers: EN RU

Само ела, не бързай,остани,
само сега недей да тръгващ!
Искам да ти кажа само и веднъж,
че ме изгаряш, че искаш само теб,
че искам да обичаш само мен!

Припев: Обичам, нощем да ме палиш!
Обичам, сутрин да ме галиш!
Обичам, да не питаме защо!
Обичам, рано да се връщаш!
Обичам, както ме прегръщаш!
Обичам, и вече зная за какво!

Само кажи, че си влюбен, както аз!
Нека вали любовен огън!
Искам да ми кажеш само и веднъж,
че те изгарям, че искаш само мен,
че искам да обичам само теб!
ОБИЧАМ...(4)

Just come, don't hurry, stay
Just now don't go!
I want just to tell you once
that you're burning me, you like only yourself,
that i want you to love only me!

I love it when you light me in the night!
I love it when you caress me in the morning!
I love it when we don't ask "why"!
I love it when you come back early!
I love the way you hug me!
I love it, and now i know what!
Just say that you're in love like me!
Let the love fire rain (never heard that idiom in bulgarian
I want you just to tell me once,
that i'm burning you, that you want only me,
that i want to love only you!

I love