Raubtier "Apokalyps" paroles

Traduction vers: EN DE

Apokalypsens ryttare är burna av snö
Över tundra och berg genom dödens bleka dalar
Ingen väg tillbaka, ingen skräck för att dö
Hör berömmelsens rop när evigheten talar

Tjäran liknar ingenting du någonsin sett
Det är adrenalin, det är blod som börjat brinna
Snabbare än djävulen tills själen förbränns
Det är rök och bensin, explodera och försvinna

Apokalyps
Apokalyps

Undergången kallar med en lockande röst
Ifrån avgrundens rand och pekar emot stupet
Du känner varje kolvslag i ditt brinnande bröst
Nu är hjärtat i brand så störta emot djupet

Emot apokalypsen febern griper tag
Igenom stormen in i döden
Emot apokalypsen farten är vår lag
Som skall besegla våra öden

Apokalyps
Apokalyps

Sinnena är dövade med avgas och sprit
Det är våldsam psykos och man dreglar som ett vildsvin
Det finns ingen återvändo när du väl kommit hit
Det är slut och adios, hälsa satan med ett stort flin

Emot apokalypsen febern griper tag
Igenom stormen in i döden
Emot apokalypsen farten är vår lag
Som skall besegla våra öden

Emot apokalypsen febern griper tag
Igenom stormen in i döden
Emot apokalypsen farten är vår lag
Som skall besegla våra öden

Emot apokalypsen febern griper tag
Igenom stormen in i döden
Emot apokalypsen farten är vår lag
Som skall besegla våra öden

Apokalyps
Apokalyps

The riding horsemen of the apocalypse are carried by snow
Over tundra and mountains, through the bleak valleys of death
No way back, no fear of dying
Hear the fame calling you when eternity speak

The tar looks like nothing you've ever seen
It's the adrenaline, it's the blood that started burning
Faster than the devil until the soul is burn up
It's smoke and gasoline, explode and disappear

Apocalypse
Apocalypse

The end of the world is calling with a tempting voice
From the brink of the abyss, pointing to the depth
You feel every piston stroke in your burning chest
The heart is now on fire so plunge to the depth

Towards the apocalypse, the fever holds on tight
Through the storm into death
Towards the apocalypse, the speed is our law
That shall seal our destinies

Apocalypse
Apocalypse

The senses are silenced with exhaust and alcohol
It's a violent psychosis and you're drooling like a wild boar
There's no return once you're already here
It's the end and adios, greet satan with a big grin

Towards the apocalypse, the fever holds on tight
Through the storm into death
Towards the apocalypse, the speed is our law
That shall seal our destinies

Towards the apocalypse, the fever holds on tight
Through the storm into death
Towards the apocalypse, the speed is our law
That shall seal our destinies

Towards the apocalypse, the fever holds on tight
Through the storm into death
Towards the apocalypse, the speed is our law
That shall seal our destinies

Apocalypse
Apocalypse