Raubtier "Från Min Kalla Döda Hand" paroles

Traduction vers: EN DE RU

Milismän på kommando, för pansar-rock 'n' roll
för vår boreala frihet, för predator-kontroll.
Vår fana är ett rovdjur, vår kompass är det gevär
som i sydlig riktning pekar för att leda kampens här.

Den som vill ta mitt vapen får slita det
från min kalla döda hand.
Jag deklarerar självständighet
med agenda: tjugoett i brand,
i brand.

Man jagar därför finns man som den rättfärdige vet
att man dräper det man jagar är väl ingen hemlighet.
Jag höjer blott mitt vapen som en varningens salut
ni alla skall bli varse hur ett bytes liv tar slut.

Den som vill ta mitt vapen får slita det
från min kalla döda hand.
Jag deklarerar självständighet
med agenda: tjugoett i brand,
i brand.

Från min kalla döda hand.

Militiamen on commando, for armored-rock 'n' roll
for our boreal freedom, for predator-control
Our banner is a predator, our compass is the rifle
that in southern direction points to lead the struggles' army.

The one one that wants to take my weapon will have to tear it
from my cold dead hand.
I declare independence
with agenda 21 in fire,
in fire.

One hunts because that's why one exists, as the righteous know
that you kill what you hunt is no secret.
I only raise my weapon as a warning's salute
you all should be aware of how a prey's life ends.

The one one that wants to take my weapon will have to tear it
from my cold dead hand.
I declare independence
with agenda 21 in fire,
in fire.

From my cold dead hand.