Disney Soundtrack "What's Wrong With That?" paroles

Traduction vers:sv

I've been bit on my finger
It could have been my leg
It could have been my head, I might have died
In a time of mortal peril
any man should expect
that his family will come rushing to his side

What's wrong with that?
What's wrong with that?
My family rushing to my side
What's wrong with that?

I'm a good-hearted husband
I'm generous and kind
No wife could have a life as free of cares
So when a good-hearted husband has been bit
it's only right
that his his wife should share the agony he bears

What's wrong with that?
What's wrong with that?
I want my wife to share my life
What's wrong with that?

Here in this house I'm raising
three strong and intelligent children
Where are they now
in their father's time of need?
I give them private tutors,
the best physical trainers
All in vain

Oh, the pain!

I beleive in the Bible
I beleive in Uncle Sam
and as sure as Old Glory waves above
I beleive a man who's bitten
has the right to demand
that his family give him sympathy and love

What's wrong with that?
What's wrong with that?
The flag above, the Bible and love
What's wrong with that?

Jag är biten i fingret
Det värker och gör ont
Det utan tvivel är ett farligt sår
När man lider dödlig nöd
är det väl rimligt att tro
att familjen gärna vid ens sida står

Nåt fel i det?
Nåt fel i det?
Familjen vid min sida stå
Nåt fel i det?

Jag är godhjärtad,
jag är ju storsint, jag är snäll
Min hustru har det bättre än nån ann'
Så när jag har blivit biten är det väl
ej mer än rätt
att min hustru delar mina kval, minsann

Nåt fel i det?
Nåt fel i det?
Ja, att min hustru ska ha del
Nåt fel i det?

I detta hus man fostrar
tre starka och klipska barn
Var finns de nu?
Deras fader har det svårt!
De får informatorer,
de bästa idrottslärarna
Varför då?

Det värker så!

Jag förtröstar på Bibeln
och jag på vårt fosterland
På vår flagg som är blå och vit och röd1
Jag tror att är man biten
kan man kräva som så
att familjen ger en kärlek, tröst och stöd

Nåt fel i det?
Nåt fel i det?
På flaggan, Bibeln och på kärlek
Nåt fel i det?