Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Anna German "Cygański wóz" paroles

Traduction vers: EN HR RU

Skrzypce weź, utocz z nich
melodii dzwon dla moich ust,
skrzypce weź, niech muzyką swoją
cyganów napoją, nim ruszy wóz!
Zagraj nam, jak z beczułki wino,
niech nuty popłyną!
niech płynie pieśń!

Po to do wozu trzeba konika,
żeby jechał wóz,
po to potrzebna skrzypcom muzyka,
żeby wiatr ją niósł!

Ani ty ani ja nie wstrzymujmy jej!
Biegnij, gniady, leć, piosenko,
A ty, wietrze, wiej...

...Нанэ конэскэ, нанэ конэскэ Настякэ тэ сбагал,
Нанэ конэскэ, нанэ конэскэ Настякэ тэ скхэлэл...*

Ani ty ani ja nie wstrzymujmy jej!
Biegnij, gniady, leć, piosenko –
A ty, wietrze, wiej...
A ty, wietrze, wiej...
...

Take the violin, make it
a bell of melody for my lips
take the violin, let the Gypsies
drink its music before the cart will go!
Play for us, let the notes flow
like wine from the barrel!
Let the song flow!

The horse is needed for the cart
to go
the violin needs music
to be carried by the wind!

Neither me nor you should stop it!
Run the dun, fly the song
Blow the wind...

...Нанэ конэскэ, нанэ конэскэ Настякэ тэ сбагал,
Нанэ конэскэ, нанэ конэскэ Настякэ тэ скхэлэл...*

Neither me nor you should stop it!
Run the dun, fly the song
Blow the wind...
Blow the wind...
...