Da Endorphine "Parb Luang Tar (ภาพลวงตา)" lírica

Traducción al: FR

ภาพที่ทำว่ามีเยื้อใย ภาพที่ทำอะไรเพื่อฉัน
การแสดงว่าห่วง หวงกัน
เธอคิดใช่ไหมว่าฉันคงเชื่อจริงๆ

* ในทุกๆถ้อยคำ เบื้องหลังแววตา
ซื่อตรง อ่อนโยนจากเธอ
ฉันรู้ดีหมดแล้ว และไม่เคยคาดคิด

** มันก็เป็นแค่เพียงภาพลวง หลอกตา
ที่เธอสร้างขึ้นมาให้ฉันตายใจ
มันไม่เคยจะเป็น ของจริง
แค่ลวง แค่หลอกกันไป แค่นั้น..

ภาพที่เธอแต่งเติมสร้างมา
ทำให้ฉันศรัทธาเชื่อถือ
เป็นแค่ควันอยู่ในสองมือ
แค่เพียงไม่นานก็เลือนลางหายไป

(*)

มันก็เป็นแค่เพียงภาพลวง หลอกตา
ที่เธอสร้างขึ้นมาให้ฉันตายใจ
มันไม่เคยจะเป็น ของจริง
แค่ลวง แค่หลอกกันไป
มันก็เป็นแค่เพียงภาพลวง หลอกตา
ที่เธอสร้างขึ้นมาให้ฉันตายใจ
มันไม่เคยจะเป็น ของจริง
แค่ลวง แค่หลอกกันไป ที่เธอทำ

(**)