Da Endorphine "Dai Yin Mai (ได้ยินไหม)" lírica

Traducción al: FR

ฉันรู้เธอรอฉัน รอฟังคำนั้นซักวัน
ฉันรู้ฉันมันรั้ง ดึงดันไม่ยอมพูดมา
ฉันแค่คิด ยังไม่ถึงเวลา
ฉันรู้ว่าวันนี้ มันก็อาจจะสายเกินไป
แม้พูดดังแค่ไหน กลายเป็นไม่มีผู้ฟัง
ฉันไม่รู้ เธออยู่ในที่แสนไกล

* ได้ยินไหม ได้ยินไหม โปรดฟังว่าฉันรักเธอ
เธอจะอยู่ไหน อยู่สุดฟ้าไกล เพียงให้เธอรับรู้
ได้ยินฉัน บอกเธอไหม ว่าคนคนนี้รักเธอ
นี่ไงคำว่ารัก ที่เธอรอฟัง ได้ยินไหม

เพิ่งรู้ในตอนนี้ เวลาทุกวินาที
รู้ซึ้งในตอนนี้ บางคำที่แสนสำคัญ

** พูดวันนี้ เหมือนเธอนั้น อยู่แสนไกล

(*)

(**)

ได้ยินไหม ได้ยินไหม โปรดฟังว่าฉันรักเธอ
เธอจะอยู่ไหน อยู่สุดฟ้าไกล เพียงให้เธอรับรู้
ได้ยินฉัน บอกเธอไหม ว่าคนคนนี้รักเธอ
นี่ไงคำว่ารัก ที่เธอรอฟัง
ได้ยินไหม ได้ยินไหม โปรดฟังคนนี้รักเธอ
นี่ไงคำว่ารัก ที่เธอรอฟัง ได้ยินไหม