Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

The Prince Of Egypt (OST) "Når blot du tror [When You Believe]" lírica

Traducción al: EN

[Miriam:]
Mange nætters bøn, vi vidste aldrig, blev de hørt
Hjertet sang en trøstig sang, vi ej forstår endnu
Vi frygter ingenting, skønt der er nok at ængstes for
Når vi flytte'd bjerge, længe før vi virkelig ku'

[Omkvæd:]
Du ser miraklerne, når blot du tror
Det spinkle håb gror mer' og mer'
Måske miraklerne vil ske på jord
Når blot du tror, du ser det sker
Det sker når blot, du tror

[Zipporah:]
Denne frygtens tid, hvor bønner sjældent bærer frugt
Håb er som en fugl på træk, er hurtigt fløjet væk
Alligevel står jeg her, mit hjerte slår besynderligt
Søger troen i et sprog, jeg troede var gemt væk

[Omkvæd:]
Du ser miraklerne, når blot du tror
Det spinkle håb gror mer' og mer'
Måske miraklerne vil ske på jord
Når blot du tror, du ser det sker
Det sker når blot, du tror

[Børn (hebræisk):]
A-shi-ra la-do-nai ki ga-oh ga-ah
(Jeg synger for herren, for han har sejret overdådigt)
A-shi-ra la-do-nai ki ga-oh ga-ah
(Jeg synger for herren, for han har sejret overdådigt)
Mi-cha-mo-cha ba-elim adonai
(Hvem er som dig, åh Herre, blandt de celestiale)
Mi-ka-mo-cha ne-dar- ba-ko-desh
(Hvem er som dig, majestætisk og hellig)
Na-chi-tah v¡¯-chas-d¡¯-cha am zu ga-al-ta
(Med din kærlighed fører du folket, du har frelst)
Na-chi-tah v¡¯-chas-d¡¯-cha am zu ga-al-ta
(Med din kærlighed fører du folket, du har frelst)
A-shi-ra, a-shi-ra, a-shi-ra...
(Jeg synger, Jeg synger, Jeg synger)

[Alle:]
Du ser miraklerne, når blot du tror
Det spinkle håb gror mer' og mer'
Måske miraklerne vil ske på jord
Når blot du tror, du ser det sker
Det sker når blot, du tror
Det sker når blot, du tror

[Miriam:]
Many nights of prayer, we never knew if they were heard
Our hearts sang comforting song we don't understand yet
We fear nothing although there's a lot to be anxious about
When we moved mountains long before we actually could

[Chorus:]
You see the miracles if you just believe
The slim hope growing more and more
Perhaps the miracles will happen on Earth
If you just believe you see it happen
It happens if you just believe

[Zipporah:]
This time of fear where prayers rarely are fruitful
Hope is like a migrating bird; it'll fly away quickly
Yet, I'm standing here, my heart beads oddly
Seeking faith in a language I thought had been hidden away

[Chorus:]
You see the miracles if you just believe
The slim hope growing more and more
Perhaps the miracles will happen on Earth
If you just believe you see it happen
It happens if you just believe

[Children (Hebrew):]
A-shi-ra la-do-nai ki ga-oh ga-ah
(I sing for the Lord because he has triumphed lavashly)
A-shi-ra la-do-nai ki ga-oh ga-ah
(I sing for the Lord because he has triumphed lavashly)
Mi-cha-mo-cha ba-elim adonai
(Who is like you, oh Lord, among the celestial ones)
Mi-ka-mo-cha ne-dar- ba-ko-desh
(Who is like you, majestic and holy)
Na-chi-tah v¡¯-chas-d¡¯-cha am zu ga-al-ta
(With your love, you're leading the people you've delivered)
Na-chi-tah v¡¯-chas-d¡¯-cha am zu ga-al-ta
(With your love, you're leading the people you've delivered)
A-shi-ra, a-shi-ra, a-shi-ra...
(I sing, I sing, I sing)

[Everyone:]
You see the miracles if you just believe
The slim hope growing more and more
Perhaps the miracles will happen on Earth
If you just believe you see it happen
It happens if you just believe
It happens if you just believe