The Prince Of Egypt (OST) "Al Wat Ik Ooit Wilde [All I Ever Wanted]" lírica

Traducción al: EN

Schitterend in het maanlicht
Zie ik wat ik altijd heb gekend
Al wat ik ooit wilde
Aan de geur van wierook
En albasten kamers ben 'k gewend
Al wat ik ooit wilde

Dit is mijn thuis
En mijn vader, moeder, broeder
Sterk en nobel allemal
Hier ben ik thuis
Ik behoor bij wat mij toebehoord
Bij mijn pracht en praal
En als iemand daar aan twijfelt
Dan wordt hem dat fataal!

Heersende prins, prins van Egypte
Het staat in hiërogliefen meters hoog
Helder als kristal
Dan is dit toch al wat ik ooit wilde
Al wat ik ooit wilde
Al wat ik ooit wilde

Jij bent hier thuis, mijn zoon
Dit werd je bestemming
Door de Nijl die alles weet
Hier hoor je thuis

Nu ken je de waarheid
Wees tevreden en vergeet
Wie door Goden is gezegend
Vraag niet waarom men dat deed

Gleaming in the Moonlight
I see what I have always known
All I ever wanted
to the smell of incense
And I'm used to the alabaster rooms
All I ever wanted

This is my home
And my mother, father, brother
Strong and noble each of them.
Here I am home
I belong with what belongs to me
With my magnificence and pageantry
And if anyone doubts that
Then that will be fatal for them!

Reigning Prince, prince of egypt
It stands in hieroglyphics metres high
Clear as crystal
Then this is still all I ever wanted
All I Ever Wanted
All I Ever Wanted

You are home here, my son
This became your destination
By the Nile who knows everything
Here is where you belong

Now you know the truth
Now be content and forget
One who is blessed by the God's
Shouldn't ask why they did it