Annie Lennox "Into the West" letra

Traducción al:fifrhritnlrosrto

Into the West

Lay down,your sweet and weary head.Night is falling.You have come to journey’s end.

Sleep now, and dreamof the ones who came before.They are calling,from across a distant shore.

Why do you weep?What are these tears upon your face?Soon you will seeAll of your fears will pass away.Safe in my arms,you’re only sleeping.

What can you see,on the horizon?Why do the white gulls call?Across the sea,a pale moon rises.The ships have come,to carry you home.

And all will turn,to silver glass.A light on the water.All souls pass.

Hope fades,Into the world of night.Through shadows falling,Out of memory and time.

Don’t say,We have come now to the end.White shores are calling.You and I will meet again.

And you’ll be here in my arms,Just sleeping.

What can you see,on the horizon?Why do the white gulls call?Across the sea,a pale moon rises.The ships have come,to carry you home.

And all will turn,to silver glass.A light on the water.Grey ships passInto the West.

Länteen

Laske alas suloinen ja uupunut pääsi Yö laskeutuu Olet saapunut matkan päähän

Nuku nyt, ja uneksi heistä jotka saapuivat ennen He kutsuvat kaukaisen rannan toiselta puolen

Miksi suret? Mistä nämä kyyneleet kasvoillasi? Pian näet Kaikki pelkosi haihtuvat Turvassa käsivarsillani, sinä nukut vain

Mitä näet horisontissa? Miksi valkoiset lokit kutsuvat? Yli meren kalpea kuu nousee Laivat ovat saapuneet kantamaan sinut kotiin

Ja kaikki muuttuu hopeaiseksi lasiksi Valoa veden pinnalla Kaikki sielut matkaavat

Toivo haihtuu Yön maailmaan Läpi varjojen putoaa Muistoista ja ajasta

Älä sano Olemme nyt saapuneet loppuun Valkoiset rannat kutsuvat Sinä ja minä tapaamme jälleen

Ja olet tässä käsivarsillani, nukkumassa vain

Mitä näet horisontissa? Miksi valkoiset lokit kutsuvat? Yli meren kalpea kuu nousee Laivat ovat saapuneet kantamaan sinut kotiin

Ja kaikki muuttuu hopeaiseksi lasiksi Valoa veden pinnalla Kaikki laivat matkaavat Länteen

Vers l'Ouest

Couche, Ta tête douce et fatiguée. La nuit tombe. Tu es arrivé à la fin de l'aventure.

Dors maintenant, et rêve De ceux qui sont venus avant. Ils appellent, De l'autre côté du côte lointaine.

Pourquoi pleures-tu? Que sont ces larmes sur ton visage? Bientôt tu verras Toutes tes peurs passeront. En sécurité dans mes bras, Tu n'es qu'entrain de dormir.

Que peux-tu voir, à l'horizon? Pourquoi est-ce que les mouettes blanches appellent? De l'autre côté de la mer, Une lune pâle se lève. Les bateaux sont venus, Pour te rapporter chez toi.

Et tout deviendra, Du verre argenté. Une lumière sur l'eau. Tou esprit passe.

L'espoir se fade, Dans le monde nocturne. Au travers d'ombres tombantes, De mémoire er temps.

Ne dis pas, Que nous en sommes à la fin. Les côtes blanchent appellent. Toi et moi se rencontreront encore.

Et tu seras ici dans mes bras, Simplement dormant.

Que peux-tu voir, à l'horizon? Pourquoi est-ce que les mouettes blanches appellent? De l'autre côté de la mer, Une lune pâle se lève. Les bateaux sont venus, Pour te rapporter chez toi.

Et tout deviendra, Du verre argenté. Une lumière sur l'eau. Des bateaux gris passent Vers l'Ouest.

Na zapad

Položi, Svoju slatku i umornu glavu. Noć pada. Došao si do konca putovanja.

Spavaj sad i sanjaj O onima koji su bili prije. Oni zovu Preko dalekih obala.

Zašto plačeš? Čemu ove suze na tvojem licu? Uskoro ćeš vidjeti I svi će tvoji strahovi nestati. Siguran na mojim rukama, Samo spavaš.

Što vidiš Na horizontu? Zašto bijeli galebovi dozivaju? Preko mora Blijedi mjesec izlazi Brodovi su došli Da te povedu doma.

I sve će se pretvoriti U srebrno staklo Svijetlo na vodi Sve duše odlaze.

Nada blijedi, U svijet tame. Iščezava kroza sjene Iz sjećanja i vremena.

Nemoj reći Da smo došli do kraja Bijele obale zovu Ti i ja ćemo se opet sresti.

I bit ćeš ovdje u mojim rukama Spavat ćeš.

Što vidiš Na horizontu? Zašto bijeli galebovi dozivaju? Preko mora Blijedi mjesec izlazi Brodovi su došli Da te povedu doma.

I sve će se pretvoriti U srebrno staklo Svijetlo na vodi Sivi brodovi odlaze Na Zapad

Verso l'Ovest

Appoggia la tua testa dolce e affaticata. La notte sta calando. Sei arrivato alla fine del viaggio.

Dormi adesso, e sogna coloro che sono arrivati prima. Stanno chiamando da una costa lontana.

Perché piangi? Cosa sono quelle lacrime sul tuo viso? Presto vedrai che tutte le tue paure se ne andranno. Al sicuro tra le mie braccia, stai solo dormendo.

Cosa vedi all'orizzonte? Perché i bianchi gabbiani stanno chiamando? Attraverso il mare una pallida luna sorge. Le navi sono arrivate per portarti a casa.

E tutto diventerà vetro argentato. Una luce sull'acqua. Tutte le anime stanno passando.

La speranza si spegne, nel mondo della notte. Attraverso ombre che cadono, fuori dalla memoria e dal tempo.

Non dire che siamo ormai giunti alla fine. Bianche spiagge stanno chiamando. Io e te ci incontreremo ancora.

E tu starai qui tra le mie braccia semplicemente dormendo.

Cosa vedi all'orizzonte? Perché i bianchi gabbiani stanno chiamando? Attraverso il mare una pallida luna sorge. Le navi sono arrivate per portarti a casa.

E tutto diventerà vetro argentato. Una luce sull'acqua. Grigie navi stanno andando verso l'Ovest.

Naar het Westen

Leg je lieve en vermoeide hoofd neer De nacht valt Je bent aan het einde van de reis gekomen

Slaap nu, en droom van degenen die voorkwamen Ze roepen vanuit een verre kust

Waarom huil je? Wat zijn die tranen op je gezicht? Snel zul je zien Al je angsten zullen wegvagen Veilig in mijn armen Je slaapt alleen

Wat kun je zien aan de horizon? Waarom roepen de zeemeeuwen Over de zee, verrijst een bleke maan De schepen zijn gekomen Om je naar huis te brengen

En alles zal veranderen naar zilver glas Een licht op het water Alle zielen vergaan

Hoop vervaagt Naar de wereld van de nacht Door vallende schaduwen Uit het geheugen en de tijd

Zeg niet We zijn nu aan het einde gekomen Witte kusten roepen Jij en ik zullen elkaar weer ontmoeten

En jij zal hier in mijn armen zijn Gewoon slapend

Wat kun je zien aan de horizon? Waarom roepen de zeemeeuwen Over de zee, verrijst een bleke maan De schepen zijn gekomen Om je naar huis te brengen

En alles zal veranderen naar zilver glas Een licht op het water Grijze schepen reizen af Naar het westen

Înspre Soare-Apune

Lasă-ţi jos Capul frumos şi obosit. Noaptea se lasă, Ai ajuns la capătul călătoriei.

Dormi acum şi visează La cei care au venit înaintea ta, Ei te cheamă De pe un ţărm îndepărtat.

De ce plângi? Ce-i cu lacrimile astea pe chipul tău? Vei vedea în curând că lacrimile vor trece. În siguranţă, în braţele mele, Tu doar dormi.

Ce vezi, în zare? De ce strigă pescăruşii cei albi? Deasupra mării o lună palidă răsare. Corăbiile au venit să te ducă acasă.

Şi totul se va preschimba În sticlă argintie. O lumină pe apă, Toate sufletele călătoresc.

Speranţa păleşte în lumea nopţii, Prin umbre căzând, Uitată de amintiri şi de timp.

Nu spune că am ajuns acum la capătul călătoriei Ţărmuri albe ne cheamă, tu şi eu ne vom întâlni iarăşi. Şi tu vei fi aici, în braţele mele doar dormind.

Ce vezi, în zare? De ce strigă pescăruşii cei albi? Deasupra mării o lună palidă răsare. Corăbiile au venit să te ducă acasă.

Şi totul se va preschimba în sticlă argintie. O lumină pe apă, Corăbii cenuşii călătoresc Înspre Soare-Apune.

Na Zapad

Položi dole, tvoju slatku i umornu glavicu. Pada noć. Putovanju je došao kraj.

Spavaj sada, i sanjaj one koji su došli pre. Oni zovu, iz daljine,preko dalekih obala.

Zašto plačeš? Šta predstavljaju te suze na tvom licu? Uskoro ćeš videti Svi tvoju strahovi će nestati. Siguran u mom naručju ti samo spavaš.

Šta vidiš, na horizontu? Zašto beli galebovi zovu? Preko mora, bledi mesec izlazi. Brodovi su došli, da te ondnesu kući.

I sve će se pretvoriti, u srebrno staklo. Svetlost na vodi. Sve duše prolaze.

Nada bledi, U svet noći. Kroz senke tone Izvan sećanja i vremena.

Ne reci, Da smo sada stigli do kraja. Bele obale zovu. Ti i ja ćemo se opet sresti.

I ti ćeš biti tu u mom naručju, Samo spavajući.

Šta vidiš, na horizontu? Zašto beli galebovi zovu? Preko mora, bledi mesec izlazi. Brodovi su došli, da te ondnesu kući.

I sve će se pretvoriti, u srebrno staklo. Svetlost na vodi. Svi brodovi odlaze Na Zapad.

Ki Hihifo

Tokoto aa Ho 'ulu helaa mo faka'ofo'ofa Kuo a'u 'a e po. Naa ke ha'u ki he ngata'anga 'o e fononga.

Mohe leva 'o misi 'Akinautolu na'e ha'u 'i mu'a 'Oku nau ui mai Mei mama'o 'o e ha mataatahi tukapa.

Ko e ha 'oku ke tangi ai? Ko e lo'imata ha ni 'i ho'o mata? Te ke 'ilo fakavave 'E mate 'a ho'o manavahe katoa Malu 'i hoku nima Ko koe pe 'oku mohe.

Ko e ha me'a 'oku ke sio 'I he tafaakilangi? Ko e ha 'oku ui mai 'e he fanga lofa? Mama'o 'i tahi Kuo mahiki ha Mahina tetea Kuo ha'u 'a e ngaahi vaka Ke 'ave koe ki nuku.

'E fetongi katoa Ki ha sio'ata lanu siliva Ha maama 'i he vai Maalolo ai 'a e laumalie katoa.

Mae 'e he 'amanaki Ki he mamani 'o e po Ki he ngaahi 'ata kuo a'uto Mei he loto manatu mo e kuonga.

'Oua lea Naa mau ha'u leva ki he ngata'anga 'Oku ui mai 'e he mataatahi lanu hinehina Te ma toe fe'iloaki -- ko koe mo au.

Pea te ke pehe mai 'i hoku nima Mohe pe.

Ko e ha me'a 'oku ke sio 'I he tafaakilangi? Ko e ha 'oku ui mai 'e he fanga lofa? Mama'o 'i tahi Kuo mahiki ha Mahina tetea Kuo ha'u 'a e ngaahi vaka Ke 'ave koe ki nuku.

'E fetongi katoa Ki ha sio'ata lanu siliva Ha maama 'i he vai 'Alu hake 'e he ngaahi vaka lanu hina Ki hihifo.

Aquí se puede encontrar la letra de la canción Into the West de Annie Lennox. O la letra del poema Into the West. Annie Lennox Into the West texto.