Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Zdravko Čolić "Svitanje (Свитање)" lírica

Свитање милује нас,и краде га од ноћи
лагано краде га од ноћи,а ја поново сам.

Свитање покрива нас,на извору свих ријека
на извору језера и мора,а ја опет сам

Нека друга рука,на твом т'јелу тражи дан
с твојих очију односи сан.

Нека туђа рука,у твојој коси скрива ноћ
твојим уснама поклања моћ.