Yıldız Tilbe "Sende sev ama sevilme" lírica

Sende sev ama sevilme aþk acýsý çek ben gibi
Çok özle ama kavuþma kavuþamadýðým gibi
Sende sev ama sevilme aþk acýsý çek ben gibi
Çok özle ama kavuþma kavuþamadýðým gibi

Seninde yüreðin yansýn baþka ellerde mum gibi
Çaresizlik ayrýlmasýn kapýndan köle gibi
Seninde kalbini çalsýn baþkalarý mal gibi
Sevdan yüreðinde kalsýn gizli bir günah gibi

Geri dönme istemem ki
Ben eski ben deðilim ki
Hayat öyle bir oyun ki
Ne rolu var ne sahnesi
Sende mutlu olma emi...
Sende sev sevilme emi

Geri dönme istemem ki
Ben eski ben deðilim ki
Hayat öyle bir oyun ki
Ne rolu var ne sahnesi
Sende mutlu olma emi...
Sende sev sevilme emi

Aþkta hep aþkla yanýldým sevdim hiç sevmemiþ gibi
Sen kýrdýn ben tamir ettim sanki ustaymýþým gibi

Kimse üstüne almasýn bu sözlerim sevgiliye
O öyle bir sevgilidir ettiðini iyi bilir
Ahlarým beddua deðil anlaþýlabilmek için
Sevmek sevilmek öyle zor birine alýþan için

Geri Gelme istemem ki
Ben eski ben deðilim ki
Hayat öyle bir oyun ki
Ne rolu var ne sahnesi
Sende mutlu olma emi...
Sende sev sevilme emi

Geri dönme istemem ki
Ben eski ben deðilim ki
Hayat öyle bir oyun ki
Ne rolu var ne sahnesi
Sende mutlu olma emi...
Sende sev sevilme
Emi