Lilit Hovhannisyan "Թե աղջիկ լինեիր" lírica

Traducción al: EN

Սիրեցիր ինձ, սիրեցի քեզ
Ու մի օր դարձա քո ընկերուհին:
Կարծեցի ես` խելացի ես,
Բայց արի ու տես` սխալվել եմ կրկին:

Ա՜խ, ինչու՞ ես սիրեցի քեզ,
Ու ինչու՞ դարձա քո ընկերուհին:
Փորձեցի քեզ մոռանալ ես,
Բայց արի ու տես` կարոտում եմ կրկին քեզ:

Դու մռայլ երկինք ես,
Բայց ուզում եմ ես` կողքիս լինես:

Դու եթե, եթե աղջիկ լինեիր
Ու մեկին սիրեիր,
Եվ եթե նա նման լիներ քեզ,
Դու շուտ կհեռանաիր:
Դու եթե, եթե աղջիկ լինեիր,
Ինձ կհասկանաիր,
Էլ քո, Էլ քո ոչինչ չասող հայացքով վրաս մի նայիր:
Պիտի, պիտի աղջիկ լինեիր,
Ու ինձ, ու ինձ դու կհասկանաիր:

Թե ուզում ես հեռացիր, բայց
Մոտավորապես մի՛ սիրիր դու էլ ինձ:
Թե ուզում ես ինձ հոգիդ բաց,
Չլինի խաբես ինձ էլի, սիրելի՛ս:

Ա՜խ, ինչու՞ ես սիրեցի քեզ
Ու ինչու՞ դարձա քո ընկերուհին:
Փորձեցի քեզ մոռանալ ես,
Բայց արի ու տես` կարոտում եմ կրկին քեզ:

Դու մռայլ երկինք ես,
Բայց ուզում եմ ես` կողքիս լինես:

Դու եթե, եթե աղջիկ լինեիր
Ու մեկին սիրեիր,
Եվ եթե նա նման լիներ քեզ,
Դու շուտ կհեռանաիր:
Դու եթե, եթե աղջիկ լինեիր,
Ինձ կհասկանաիր,
Էլ քո, Էլ քո ոչինչ չասող հայացքով վրաս մի նայիր:
Պիտի, պիտի աղջիկ լինեիր,
Ու ինձ, ու ինձ դու կհասկանաիր:

Աղջիկնե՜ր...

Թե աղջիկ լինեիր
Ու մեկին սիրեիր,
Եվ եթե նա նման լիներ քեզ,
Դու շուտ կհեռանաիր:

Մի անգա՜մ էլ...

Թե աղջիկ լինեիր
Ու մեկին սիրեիր,
Եվ եթե նա նման լիներ քեզ,
Դու շուտ կհեռանաիր:

Դու եթե, եթե աղջիկ լինեիր,
Ինձ կհասկանաիր,
Էլ քո, Էլ քո ոչինչ չասող հայացքով վրաս մի նայիր:
Թե աղջիկ լինեիր
Ու մեկին սիրեիր,
Եվ եթե նա նման լիներ քեզ,
Դու շուտ կհեռանաիր:
Դու եթե, եթե աղջիկ լինեիր,
Ինձ կհասկանաիր,
Էլ քո, Էլ քո ոչինչ չասող հայացքով վրաս մի նայիր:
Պիտի, պիտի աղջիկ լինեիր,
Ու ինձ, ու ինձ դու կհասկանաիր:

You loved me, I loved you
and one day I became your girlfriend
I thought I was clever
but yet again I was wrong

Oh, why must I love you?
And why did I become your girlfriend?
I tried to forget about you
but I still miss you

You are a dark sky
but I want you to be with me

If you, if you were a girl
and one that I liked
and if she would like you
she would soon leave
If you, if you were a girl
I would understand
Why your, your meaning eyes do not look at me
I will, I will be a girl
And you will understand me

You want to leave, but
do you love me too, or something like that?
Or do you want me to open up your soul
darling, you won't fool me again

Oh, why must I love you?
And why did I become your girlfriend?
I tried to forget about you
but I still miss you

You are a dark sky
but I want you to be with me

If you, if you were a girl
and one that I liked
and if she would like you
she would soon leave
If you, if you were a girl
I would understand
Why your, your meaning eyes do not look at me
I will, I will be a girl
And you will understand me

Girls~

If you, if you were a girl
and one that I liked
and if she would like you
she would soon leave

All together now~

If you, if you were a girl
and one that I liked
and if she would like you
she would soon leave

If you, if you were a girl
I would understand
Why your, your meaning eyes do not look at me
If you, if you were a girl
and one that I liked
and if she would like you
she would soon leave
If you, if you were a girl
I would understand
Why your, your meaning eyes do not look at me
I will, I will be a girl
And you will understand me