Eyal Golan "לילד הזה התפללתי (LaYeled HaZe Hitpalalti)" letra

Traducción al:en

לילד הזה התפללתי (LaYeled HaZe Hitpalalti)

תן לי את השיר הזה במתנהשילווה אותי תמיד כמו תפילה,ומלב ללב תפרח המנגינהאשר מחלומות יפים עולה.

תן את הדמעה שמעינך ירדה,אשמור אותה כאגל טל בנשמתי.בזריחה של יום חדש אלחש תודהלתקווה הזאת שמלווה אותי.

תן לחוש באור שבקצה המנהרה,תן ברכה ליום שבו עמלתי,ואנא שמור לי על הילד מכל רע,כי לילד הזה התפללתי.

תן את החיבוק שבזוית נגלה,אנצור אותו כעל בבת עיני,והוא יאיר כמו קרן אור באפלה,אקשור אותו על חוט שני,

תן לי את היופי שחווינו זה עתהולב רחב לקלוט את המראותלגעת באושר שבקצה העלטה,בברכה לקבל את הבאות.

תן לחוש באור שבקצה המנהרה...

Aquí se puede encontrar la letra de la canción לילד הזה התפללתי (LaYeled HaZe Hitpalalti) de Eyal Golan. O la letra del poema לילד הזה התפללתי (LaYeled HaZe Hitpalalti). Eyal Golan לילד הזה התפללתי (LaYeled HaZe Hitpalalti) texto. También se puede conocer por título לילד הזה התפללתי LaYeled HaZe Hitpalalti (Eyal Golan) texto.