Esma Redžepova "Hajri ma te dike" lyrics

Hajri mate dike daje sodindjanman tuda
Koga but ne roma daje budbutdike rena
Bud- but- dike rena daje hajri maro hana
Meterni daje mori beda derovana
Meternida daje mori meda de rovava
Ko brazde sovava daje mori maro ha...