Ljupka Dimitrovska "Prolet ĺubena (Пролет љубена)" lyrics

Translation to: HR EN RU

Ко бели птици, блеска бели в сончев сјај,
ко сино небо трепти, највесел насмев син.
Со румен цвет се китат улици бескрајни,
в пролетен ден дојде тој толку чекан мај,
срце се скри во мој толку љубен мај.

О, пролет љубена,
ти име си на сè,
ти си ми убост,
ти си ми сказниве.

Те сретнав првпат тогаш, знам,
на школски сред.
Во душа пламна тогаш,
чудесен сказен свет.

Ко детски сон што носи
волшебни летови,
в недоглед син, како в бел, тивок сончев сјај,
в пролетен миг, дојде ти, како љубен мај.

Со румен цвет се китат улици бескрајни,
в пролетен ден дојде тој толку чекан мај,
срце се скри во мој толку љубен мај.

О, пролет љубена,
ти име си на сè,
ти си ми убост,
ти си ми сказниве.

Те сретнав првпат тогаш, знам,
на школски сред.
Во душа пламна тогаш,
чудесен сказен свет.

Ко детски сон што носи
волшебни летови,
в недоглед син, како в бел, тивок сончев сјај,
в пролетен миг, дојде ти, како љубен мај.