Ljupka Dimitrovska "Vječna tajna" lyrics

Translation to: EN RU

Ti si dio moje duše,
ti si bio sav moj grijeh
i kad mi se snovi ruše,
suza si, suza si i moj svijet.

Ti si dio moje duše,
ti si jedini moj san
i kad mi se snovi ruše,
jutros si, jutros si i moj dan.

Ti si moja vječna tajna,
ti si moja draga laž,
ti si ona suza sjajna,
što u noći ima draž.

Ti si moja bistra rijeka,
koju žedna uvijek pijem,
ti si moja vječna tajna,
koju od svih uvijek krijem.