Željko Bebek "Pjevaj moj narode" lyrics

Otkada me majka rodila,
ja nit imam mir, nit ratujem.
Razbojnici pričaju, lažu me,
a ja sve to odavno ne čujem.

Pjevaj moj narode,
pjevaj moj narode,
pjevaj moj narode,
pa nek bude šta bude.

Moja mila draga mi se zaklela,
a sinoć je s nekim dripcem spavala.
Sve sto kaže,
sve mi laže, jarane,
a takve se najteže zaborave.