The Prince Of Egypt (OST) "หวังใดมากไปกว่านี้ [All I Ever Wanted]" lyrics

เปล่งประกายในแสงจันทร์
สุขสบายอย่างฉันนั้นเคยเป็นมา
หวังใดมากไปกว่านี้

กลิ่นกำยานอันหอมอวล
ห้องโอฬารที่ล้วนตระการตา
หวังใดมากไปกว่านี้

นี่คือบ้านเรา
อยู่เป็นครอบครัวอันงดงาม
สง่าทุกยามสมศักดิ์ศรี

พักพิงแนบเนา
คงคู่ควรเหมาะสมดี
ณ แห่งนี้ ที่ข้าได้ครอง

แม้มีผู้ใดยัง ข้องจิต
คงคิดและมองผิดไป

ข้านี้สิ ใช่ เจ้าชายแห่งอิยิปต์
ผู้สืบตำนาน กล่าวขานให้คนประจักษ์
ทุกที่สลักไว้

แล้วเรายังจะหวังใดมากไปกว่านี้
หวังใดมากไปกว่านี้
หวังใดมากไปกว่านี้

ณ ที่แห่งนี้ลูกเอย
เราบังเอิญได้พบกัน
ดั่งแม่น้ำนั้นตั้งใจ
ส่งเธอให้เรา

ความเป็นจริงเฉลยมา
เจ้าอย่าทุกข์ จงลืมจากใจ
เมื่อพระเจ้าอวยพรอันยิ่งใหญ่
เราจะถามทำไมเล่าเอย