Violetta Villas "Dzikuska" lyrics

Translation to:en

W górach jestem owieczką, co się wspina na szczyt,
A na morzu łódeczką, która czeka na świt.
Mówią na mnie 'dzikuska', pachnę słońcem i snem.
Żyję wolna jak mustang między nocą a dniem.

Z morskich fal, z łanów zbóż, nadchodzę!
Kocham was, gdy kochać chcę,
Mówię 'pas', gdy znudzę się.

Bo ja jestem dzikuską - prędką rzeką wśród skał,
Niepotrzebne mi lustro i pałace i szał.
Moja pani przyroda, wolny wicher mój pan.
W dzikich mieszkam jagodach,
Różą kłaniam się wam.

Pozostanę dzikuską, nie usidli mnie ślub.
Wolę kieszeń mieć pustą, niż łańcuchy u stóp.
Bo nie dla mnie są pęta, nie ujrzycie mych łez.
Wiem jak dzikie zwierzęta, że niewola to kres.

Z morskich fal, z łanów zbóż, nadchodzę!
Kocham was, gdy kochać chcę,
Mówię 'pas', gdy znudzę się.

Proszę kochać mnie taką, jaką przyniósł mnie wiatr.
I darować mnie ptakom, kiedy wezwie mnie świat.
Hen, za siódmy horyzont, pożegluję bez tchu.
Byłam dziką narcyzą i nic więcej, c'est tout!

In the mountains, I'm a little sheep that climbs the summit
On the sea, I'm a little boat that waits for dawn
They call me "a savage girl", I smell of the sun and the dream
I live as free as a bronco between the night and the day

From the sea waves, from the fields of grain, I'm coming!
I love you when I want to love
I say "enough" when I get bored.

Cause I'm a savage girl - a rapid river among the rocks
I don't need a mirror nor palaces nor madness
Nature is my lady, free gale is my master
I live in wild berries
I bow to you like a rose

I will remain a savage girl, the wedding will not ensnare me
I prefer having an empty pocket to shackles at ankles
Chains are not for me , you won't see my tears
Like wild animals, I know that captivity is the end.

From the sea waves, from the fields of grain, I'm coming!
I love you when I want to love
I say "enough" when I get bored.

Please love me as I am brought by the wind
and give me to the birds when the world will call me
Far away, beyond the seventh horizon, I will sail breathlessly
I was a wild narcissus and nothing more, c'est tout!1