Kristína "Prepádam" lyrics

Translation to: EN

Ty nie si, nie si ten, čo vie pri mne stáť pevne
Tak, ako si to predstavujem
Ja nie som, nie som ta, čo pôjde s tebou vždy tesne
Tak, ako si to predstavuješ

Prepadám, prepadám, z lásky prepadám
Prepadám, prepadám, márne ťa hľadám
Prepadám, prepadám, nie si, nie si tam
Prepadám, prepadám

Ty nie si, nie si ten, čo vie niečo dať
Len mne, len mne, a v tomto máme problém.
Ja nie som, nie som ta, čo ľahko vie to vzdať
Aj keď, to dávno už nie je iba o mne

Prepadám, prepadám, z lásky prepadám
Prepadám, prepadám, márne ťa hľadám
Prepadám, prepadám, nie si, nie si tam
Prepadám, prepadám

Ale možno, možno sa to všetko vráti
Ja ti ešte jednu šancu dám
Ale možno, možno sa späť šanca vráti
Ja však viac ju nevyhľadám…

Prepadám, prepadám, z lásky prepadám
Prepadám, prepadám, márne ťa hľadám
Prepadám, prepadám, nie si, nie si tam
Prepadám, prepadám

Prepadám… oh, z lásky prepadám
Prepadám… oh, z lásky prepadám

Oh… oh…
Ty nie si, nie si ten, čo vie pri mne stáť

You are not, you are not that one, what can tightly stay with me*
In that way how I imagine it
I am not, I am not that one, what always goes with you closely
In that way how you imagine it

I'm falling, I'm falling, I'm falling of the love
I'm falling, I'm falling, I'm looking for you vainly
I'm falling, I'm falling, you are not, you are not there
I'm falling, I'm falling

You are not, you are not that one, what can give something
just for me, just for me, and that's the problem
I am not, I am not that one, what can give up simply
Even if I could, this is not just about me long ago

I'm falling, I'm falling, I'm falling of the love
I'm falling, I'm falling, I'm looking for you vainly
I'm falling, I'm falling, you are not, you are not there
I'm falling, I'm falling

But maybe, maybe all is going to come back
I'll give you one more chance
But maybe, maybe the chance will come back
but I won't look for it anymore...

I'm falling, I'm falling, I'm falling of the love
I'm falling, I'm falling, I'm looking for you vainly
I'm falling, I'm falling, you are not, you are not there
I'm falling, I'm falling

I'm falling... oh, I'm falling of the love
I'm falling... oh, I'm falling of the love

Oh... oh...
You are not, you are not that one, what can stay with me*