Kristína "Jarné pocity" lyrics

Translation to: EN

Sú tu správy, kto ich zachytí
Že sa opäť blížia jarné pocity
Ukáž mi svet v iných farbách
Prišli krajšie dni

Jarná krása, tá je zdarma
Tak z nej ukradni

Svet je krásny len, keď nie je zložitý
No tak objav moje jarné pocity
Ukáž mi svet taký, aký má byť vždy
Lebo ja sa túžim s tebou znova narodiť

Toľkí chceme celkom inak žiť
V čistej rieke kráčať, inde vykročiť
Utečme tam, kde sa žije
Bez číselných dát

Kde je ešte trocha vzduchu
Ktorý dýchaš rád

Svet je krásny len, keď nie je zložitý
No tak objav moje jarné pocity
Ukáž mi svet taký, aký má byť vždy
Lebo ja sa túžim s tebou znova narodiť

Badababadababa, badababow
Badababadababa, badababow
Badababadababa, badababow
Hey… ah…

Here are messages, who will catch them?
That spring feelings are coming again
Show me the world in different colors
More beautiful days came

Beauty of spring it's free
So steal from it

The world is beautiful just when isn't difficult
So discover my spring feelings
Show me the world in that way like it always should be
'cause I wish to born with you again

So many people want to live in different way
Walk in clear river, step out somewhere else
Run away where is living
without numeral data

Where is a bit of air yet
Which you like to breathe

The world is beautiful just when isn't difficult
So discover my spring feelings
Show me the world in that way like it always should be
'cause I wish to born with you again

Badababadababa, badababow
Badababadababa, badababow
Badababadababa, badababow
Hey… ah…