Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Rashid Behbudov "Nazəndə Sevgilim" lyrics

Translation to: EN FI RU TR

Dəydi saçlarıma bahar küləyi
Nazəndə sevgilim yadıma düşdün
Hərənin bəxtinə bir gözəl düşər
Sən də təkcə mənim adıma düşdün
Nazəndə sevgilim yadıma düşdün

Sənsiz dağ döşünə çıxdım bu seher
Ötdü qumru kimi gül şəlalələr
Ey,niyə yalqızsan? sordu lalələr
Kövrəltdi, nisgilim yadıma düşdün
Nazəndə sevgilim yadıma düşdün

Gözlərim yoldadır qulağım səsdə
Səni unutmaram mən son nəfəsdə
Ey ceyran baxışlım, ey boyu dəstə
Ey tazə tərgülüm yadıma düşdün
Nazəndə sevgilim yadıma düşdün

Spring wind touched my hairs
I remembered my flirtatious beloved
Everybody has his own beauty gift
And you are only my gift
I remembered my flirtatious beloved

I've went to the slope of the mountain without you today
Flowers, waterfalls sang like turtle-dove
Ey? why are you alone? asked tulips
I becomed fragile, I remembered you
I remembered my flirtatious beloved

I'm waiting for you, I hear every sound
I won't forget you even in my last breath
My gazelle glanced, my shortish
My fresh flower, I remembered you
I remembered my flirtatious beloved