The Nightmare Before Christmas (OST) "Ojej! [What's This?]" lyrics

Translation to:en

Ojej! [What's This?]

Ojej! Ojej!Jak kolorowo tu!Ojej!I białe leci z chmur!Ojej!Niewiarygodna rzecz, ja chyba śnię -Jack obudź się, inaczej w dziób!

Ojej! Ojej!To niepokoi mnie,Ojej!Bo wszędzie słyszę śpiew,Ojej!Radości moc i śmiech do kołaDźwięczy świat, tak jakby był weselszy!Czy też oni są szurnięci…Co to jest…?Ojej!

Dzieciaki pigułami się rzucają zamiast głów,A życie to w nich kipi; żeby chociaż jeden trup...Na szybach mroźne kwiaty –Och, niewiarygodna rzecz –I czuję, ze ogarnia mnie nieznany ciepły dreszcz!

Ojej!A to? Jemiołę mają tu!I cmok – a ja wpatruję sięI drżę.Siadają wszyscy razem, pieką ciastaI gawędy snują swe.Ojej!

Ojej!Tu znów choinkę mają iTo cud! Od samej ziemi ażPo czub wieszają coś,Już nie wiem sam.I wszystko jarzy się od lamp.Radosne twarze widzę w krąg. Czy ja się mylę?Ależ skąd.Szczęśliwi są, szczęśliwi są!Och, czyżby ziścił się mój sen?Ojej!

No, no.A tu? Dziecina słodko śpi.I spójrz – pod łóżkiem nie ma nic.Ni głów, ni ślepiów węży,I nie wrzeszczy nic, nie trzeszczy!Ot, maleństwa otulone, pogrążone we śnie…Ojej!

Potworów na lekarstwo,Nie ma żadnych groźnych zjaw,I choć na dworze zimno serca grzeje słodki żar.Ze wszystkich chyba stronDobiega mnie czarowny tonI pachną ciasta pięknieI do siebie wszyscy lgną!

Ten blask, ten śpiew,To ciepło kusi mnieBo chcę na wieki zostać tu,Bo coś wypełnia we mnie tę nieznośną pustkę,Której już tak strasznie miałem dość!Ja bardzo chcę, ja bardzo chcęJa chcę dowiedzieć sięCzy taki śmiech i taki śpiew może być dany także mnie!Co to jest?

Oh my!

Oh my! Oh my!How colorful is this place!Oh my!And white is falling from the clouds!Oh my!An incredible thing, I think I'm dreaming -Jack wake up, otherwise I'll slap you!

Oh my! Oh my!This makes me uneasy,Oh my!'Cause I hear singing everywhere,Oh my!Lots of joy and laughter all aroundThe world sounds as if it was more merry!Or are they crazy...What is it...?Oh my!

Children throwing snowballs instead of heads,And life even boils in them; I wish there was one corpse at least...On the windows frosty flowers -Oh, incredible -And I feel a warm shiver overwhelm me, that I don't know!

Oh my!And this? A mistletoe they have here!And *smooch* - and I'm staringAnd shivering.They all sit together, bake cakesAnd tell their tales

Oh my!Here they have a christmas tree, as well, andA miracle! From the very ground up untilThe tip they are hanging something,I don't know myself anymore.And everything is glows with lamps.Merry faces I see around. Am I mistaken?Oh not at all.Merry they are, merry they are!Oh, did my dream come true?Oh my!

Well well.And here? A baby's sleeping sound.And look - nothing under the bed.No heads, no snake eyes,Nothing screams, nor crackles!Just babies tucked up, deep in their dream...Oh my!

Hardly any monsters,No dangerous apparitions,And though it's cold outside, the hearts are warmed by a sweet glow.And from every direction, I think,An enchanting tone reaches my earsAnd cakes smell wonderfulAnd everybody adhere to one another!

This glow, this singing,This warmth tempts me.For I want to stay here forever,For something has filled up this unbearable void in me,That I was so, so fed up with!I want it so, I want it so,I need to knowIf such laughter and such singing can be given unto me as well!What is it?

Here one can find the English lyrics of the song Ojej! [What's This?] by The Nightmare Before Christmas (OST). Or Ojej! [What's This?] poem lyrics. The Nightmare Before Christmas (OST) Ojej! [What's This?] text in English. Also can be known by title Ojej Whats This (The Nightmare Before Christmas OST) text. This page also contains a translation, and Ojej Whats This meaning.