MC Solaar "Onzième commandement" lyrics

Translation to:fi

Onzième commandement

J'suis le 301ième du ComitéUne petite entité parmi les sommités.Fallait s'aider du KGB, connecter le Kumité,Créer une équipe soudée, tout préparer chez les RG.

OK !

Aéroport, opération Condor,Pour changer de décor avec un faux passeportEncore business class, costume classeSur place directives de l'Etat et des Contras.

Mets le mal à mal, aide-toi du premier RéseauAppelle Kissinger, Kadhafi, Fidel Castro, s'il le fautLes pros du commando de Monaco experts en pyroPivots, héros de feu à Waco !

Gazelle, hélicoptère, feu vert de RockfellerPuis jette le cellulaire sinon, it's over !Je suis en mission pour le gouvernement,Force de subversion. Onzième commandement.

Allez !Ah !Allez !

Medellín quelques buildings,J'ai la rose blanche quand j'entre dans la limousineTout est clean ! Discrétion de rigueur,J'mate le rétroviseur pas de cop undercover.

Savent-ils qu'ils sont déjà captifs.Technique de Cardiff, minoritaire actif.Explosif, véto, paroles folles cas d'écolePlus d'avocats, ils sont déjà guacamole !

Je connais le danger, depuis l'sommet d'Angers,Le camp secret d'Tanger manger puis vidangerPoint d'non retour, ils vont faire leur planBrief psychologique. Onzième commandement.

Allez !

J'pense à la CIA, la cellule 33La mafia de Détroit ma classe 3 à Yalta Ah !Un cellulaire allumé, la limousine est r'péréeActivité du Capitol jusqu'à l'Élysée.

Opération pickpocket boucléeJe saute en marche et bye-bye protection rapprochée.Code 8 on piste ma fuite par satellite,L'élite panique, l'hélico vole vers la Jamaïque.

Le hic ? L'explosion ! Taupe ? Indiscrétion !Mais l'évaporation s'est faite dans un camionLumières, caméras non pas d'télévisionSecret-défense, action. Onzième commandement.

Allez !

Onzième commandement

Allez !

Onzième commandement

Yhdestoista käsky

Mä Komitean 301. jäsenHuippujen pikkutekijäks pääsen.Hätiin tartti KGB:n, Kumitea vähäsen.Luon hioutun joukkueen, RG:n luona hoidan sen.

OK!

Lentokenttä, operaatio Petolintu,Että voi vaihtaa maisemaa väärällä passillaVieläpä business classissa, puvussa passelissaSopassa Valtion ohjeistuksia ja vastuksia.

Paa pahis pahaan, soita jeesiä YkkösverkostaKissingeriltä, Kadhafilta, Fidel Castrolta vain pakosta.Monacon kommandoproot palo-osastostaTukiakselit, tulisankarit Wacossa!

Gaselli, helikopteri, Rockfellerin vihreä valoNyt heitä pois luuris, muuten it's over!Mulle tuli hallitukselta ylhäältä läksy,Mullistusvoima. Yhdestoista käsky.

Ala!Aa!Ala!

Medellín muutamin puljuin,Mul' on valkoruusu käydessäni limusiiniin.Kaik' on clean! Salassapito voimassa,Katon takapeiliin: ei hemmoo varjostamassa.

Tietävätkö he olevansa jo haavis.Tekniikka ku Cardiffis, toimijat vähis.Jyskis, veto, kovat puheet koulun juttuLakimiehet loppu, ne on jo koulittu!

Mä tunnen vaaran, jo huipulta vaaran,Salainen leiri Vaasan, vien ruoan ja tavaranEi oo entiseen paluuta, ne aikomaansa ryhtyPsykologinen tentti. Yhdestoista käsky.

Ala!

Mielessä CIA, se selli 33Se Detroitin mafia, mun kolmosluokka Jaltalla Aa!Luuri päällä, limusiini on hogattu tarkastiToimintaa Capitolilta Elyséelle asti.

Operaatio kiristetty taskuvarkausLoikkaan matkaan ja hei-hei lähennetty turvaus.Koodi 8, mun pako jäljitetään satelliitilla,Eliitti paniikis, heko lentää kohti Jamaikaa.

Jama? Pamaus! Myyrä? Paljastus!Mutta haihdutus hoitu kuorma-autosValoja, kameroita eipä oo televisioosHuippusalainen, hoidos. Yhdestoista käsky.

Ala!

Yhdestoista käsky.

Ala!

Yhdestoista käsky.

Here one can find the lyrics of the song Onzième commandement by MC Solaar. Or Onzième commandement poem lyrics. MC Solaar Onzième commandement text. Also can be known by title Onzieme commandement (MC Solaar) text.