System of a Down "Prison Song" lyrics

Translation to:plsr

They're trying to build a prison,
They're trying to build a prison,

Following the rights movements
You clamped down with your iron fists,
Drugs became conveniently
Available for all the kids,
Following the rights movements
You clamped down with your iron fists,
Drugs became conveniently
Available for all the kids,

I buy my crack, my smack, my bitch,
Right here in Hollywood,

Nearly 2 million Americans are incarcerated
In the prison system, prison system
Prison system of the U.S.

They're trying to build a prison

They're trying to build a prison,
They're trying to build a prison,
They're trying to build a prison, (for you and me)
Another prison system,
Another prison system,
Another prison system.

Minor drug offenders fill your prisons
You don't even flinch
All our taxes paying for your wars
Against the new non-rich,
Minor drug offenders fill your prisons
You don't even flinch
All our taxes paying for your wars
Against the new non-rich,

I buy my crack, my smack, my bitch,
Right here in Hollywood,

The percentage of Americans in the prison system, prison system
Prison system, has doubled since 1985

They're trying to build a prison

They're trying to build a prison,
They're trying to build a prison,
They're trying to build a prison,
Another prison system,
Another prison system,
Another prison system.
For you and me, for you and me , for you and me.

They're trying to build a prison,
They're trying to build a prison,
They're trying to build a prison,
For you and me,
Oh baby, you and me.

All research and successful drug policy shows
That treatment should be increased,
And law enforcement decreased,
While abolishing mandatory minimum sentences,
All research and successful drug policy shows
That treatment should be increased,
And law enforcement decreased,
While abolishing mandatory minimum sentences.

Utilizing drugs to pay for secret wars around the world,
Drugs are now your global policy,
Now you police the globe,

I buy my crack, my smack, my bitch,
Right here in Hollywood,

Drug money is used to rig elections,
And train brutal corporate sponsored
Dictators around the world.

They're trying to build a prison

They're trying to build a prison,
They're trying to build a prison,
They're trying to build a prison, (for you and me to live in)
Another prison system,
Another prison system,
Another prison system. (for you and me)
For you and I, for you and I , for you and I.
They're trying to build a prison,
They're trying to build a prison,
They're trying to build a prison,
For you and me,
Oh baby, you and me.

Próbują zbudować więzienie...
Próbują zbudować więzienie...

Stosując się do ruchu prawa
Jesteś przymocowany ze swoimi żelaznymi pięściami,
Narkotyki stały się w wygodny sposób
Stosując się do ruchu prawa
Jesteś przymocowany ze swoimi żelaznymi pięściami,
Narkotyki stały się w wygodny sposób
Dostępne dla wszystkich dzieciaków

Kupuję swój crack, swój smack, swoją sukę,
Właśnie tutaj w Hollywood

Prawie 2 miliony Amerykanów jest uwięzionych
W więziennym systemie, więziennym systemie,
Więziennym systemie Stanów Zjednoczonych

Próbują zbudować więzienie

Próbują zbudować więzienie
Próbują zbudować więzienie
Próbują zbudować więzienie, (dla ciebie i dla mnie)
Kolejny więzienny system,
Kolejny więzienny system,
Kolejny więzienny system.

Nieletni przestępcy narkotykowi zapełniają wasze więzienia
Nawet się nie krzywicie
Wszystkie nasze podatki płacą za wasze wojny
Przeciwko nowym biednym,
Nieletni przestępcy narkotykowi zapełniają wasze więzienia
Nawet się nie krzywicie
Wszystkie nasze podatki płacą za wasze wojny
Przeciwko nowym biednym,

Kupuję swój crack, swój smack, swoją sukę,
Właśnie tutaj w Hollywood

Procent Amerykanów w systemie więziennym, systemie więziennym
Systemie więziennym, podwoił się od 1985

Próbują zbudować więzienie

Próbują zbudować więzienie,
Próbują zbudować więzienie,
Próbują zbudować więzienie,
Kolejny więzienny system,
Kolejny więzienny system,
Kolejny więzienny system.
dla ciebie i dla mnie, dla ciebie i dla mnie , dla ciebie i dla mnie.

Próbują zbudować więzienie,
Próbują zbudować więzienie,
Próbują zbudować więzienie,
Dla ciebie i dla mnie,
O kochanie, dla ciebie i dla mnie.

Wszystkie badania i efektywna polityka antynarkotykowa pokazuje
Że liczba leczeń powinna być zwiększona
A liczba organów ścigania zmniejszona
W czasie znoszenia obowiązkowych minimalnych kar
Wszystkie badania i efektywna polityka antynarkotykowa pokazuje
Że liczba leczeń powinna być zwiększona
A liczba organów ścigania zmniejszona
W czasie znoszenia obowiązkowych minimalnych kar

Używając narkotyków by opłacać sekretne wojny na całym świecie,
Narkotyki stały się globalną polityką,
Teraz ty politykujesz (rządzisz) światem,

Kupuję swój crack, swój smack, swoją sukę,
Właśnie tutaj w Hollywood

Pieniądze z narkotyków są używane by fałszować wybory
I na trenowanie brutalnych skorumpowanych
Dyktatorów na całym świecie

Próbują zbudować więzienie

Próbują zbudować więzienie,
Próbują zbudować więzienie,
Próbują zbudować więzienie, (dla mnie i dla ciebie, byśmy w nim żyli)
Kolejny więzienny system,
Kolejny więzienny system,
Kolejny więzienny system. (dla mnie i dla ciebie )
dla mnie i dla ciebie, dla mnie i dla ciebie ,dla mnie i dla ciebie.
Próbują zbudować więzienie,
Próbują zbudować więzienie,
Próbują zbudować więzienie,
dla mnie i dla ciebie,
O kochanie, dla mnie i dla ciebie.

Pokušavaju da izgrade zatvor,
Pokušavaju da izgrade zatvor,

Prateći pokrete o pravima,
Stezao si gvozdene pesnice,
Droga je pojeftinila,
Dostupna svoj deci,
Prateći pokrete o pravima,
Stezao si gvozdene pesnice,
Droga je pojeftinila
Dostupna svoj deci.

Kupujem svoj krek, heroin, kučke,
Upravo ovde u Holivudu,

Skoro 2 miliona Amerikanaca je zatvoreno
U zatvorskom sistemu, zatvorskom sistemu.
Zatvorskom sistemu SAD-a.

Pokušavaju da izgrade zatvor

Pokušavaju da izgrade zatvor,
Pokušavaju da izgrade zatvor,
Pokušavaju da izgrade zatvor, (za tebe i mene)
Još jedan zatvorski sistem,
Još jedan zatvorski sistem,
Još jedan zatvorski sistem.

Mali prestupnici zbog droge pune vaše zatvore
Čak ni ne ustuknete
Svi naši porezi što plaćaju vaše ratove
Protiv novih siromašnih,
Mali prestupnici zbog droge pune vaše zatvore
Čak ni ne ustuknete
Svi naši porezi što plaćaju vaše ratove
Protiv novih siromašnih.

Kupujem svoj krek, heroin, kučke,
Upravo ovde u Holivudu,

Procenat Amerikanaca u zatvorskom sistemu, zatvorskom sistemu
Zatvorskom sistemu, se udvostručio od 1985.

Pokušavaju da izgrade zatvor

Pokušavaju da izgrade zatvor,
Pokušavaju da izgrade zatvor,
Pokušavaju da izgrade zatvor,
Još jedan zatvorski sistem,
Još jedan zatvorski sistem,
Još jedan zatvorski sistem.
Za tebe i mene, za tebe i mene, za tebe i mene.

Pokušavaju da izgrade zatvor,
Pokušavaju da izgrade zatvor,
Pokušavaju da izgrade zatvor,
Za tebe i mene,
O, draga, tebe i mene.

Sva istraživanja i uspešna politika drogom pokazuje
Da tretman treba pojačati,
I sprovođenje zakona smanjiti,
Tokom ukidanja minimalnih kazni.
Sva istraživanja i uspešna politika drogom pokazuje
Da tretman treba pojačati,
I sprovođenje zakona smanjiti,
Tokom ukidanja minimalnih kazni.

Upotreba droge za plaćanje tajnih ratova širom sveta,
Droga je sada vaša globalna politika,
Sada kontrolišete svet.

Kupujem svoj krek, heroin, kučke,
Upravo ovde u Holivudu.

Novac od droge se koristi za nameštanje izbora
I obučavanje brutalnih korporacijskih
Diktatora širom sveta.

Pokušavaju da izgrade zatvor,

Pokušavaju da izgrade zatvor,
Pokušavaju da izgrade zatvor,
Pokušavaju da izgrade zatvor, (da ti i ja živimo u njemu)
Još jedan zatvorski sistem,
Još jedan zatvorski sistem,
Još jedan zatvorski sistem. (za tebe i mene)
Za tebe i mene, za tebe i mene, za tebe i mene.
Pokušavaju da izgrade zatvor,
Pokušavaju da izgrade zatvor,
Pokušavaju da izgrade zatvor,
Za tebe i mene,
O, draga, tebe i mene.