Sabaton "Carolux Rex (Swedish)" lyrics

Translation to:deenit

Carolux Rex (Swedish)

Min tid nalkas, denna tid går mot sitt slut. Hela Stockholm ser mig krönas, kanoner skjut salut.Ingen ed lagd, ingen ed jag svär! Kronan kommer ej från kyrkan, den kom direkt från Gud.Jag visar min styrka genom strid. Född att regera, att föra krig. Knä om knä!

Min tid är härÖver Norden jag härskar, med det arv som jag gavsGång på gångSjung Carolus sångKrigets konst jag behärskarLåt mitt namn sprida skräckGång på gångSjung Carolus sångÄn en gång, sjung Carolus sång

Född att härska, leda mina män i strid. Ingen man kan mig befalla! Jag lyder under Gud.Hör min order, ifrågasätt mig ej!Vet att sådan är min vilja, och därmed ska det ske.Sida vid sida uti strid, med karoliner går jag i krig, knä om knä!

Min tid är härÖver Norden jag härskar, med det arv som jag gavsGång på gångSjung Carolus sångKrigets konst jag behärskarLåt mitt namn sprida skräckGång på gångSjung Carolus sångÄn en gång, sjung Carolus sång

[Spoken words by Joakim Brodén:]Framåt KarolinerFiendens dom är härLåt oss krossa domKasta in dom genom helvetets portar

Allt jag ser, hela vilden skall stoppa migHela Europa ska böja sig för min arméVad jag vill skall bli mitt och jag dräper digMin vilja ske!

Bevisa min styrka genom strid. Född att regera, att föra krig. Knä om knä!Min vilja ske!

Över Norden jag härskar, med det arv som jag gavs.Gång på gångSjung Carolus sångÄn en gång.Krigets konst jag behärskarLåt mitt namn sprida skräckGång på gångSjung Carolus sångÄn en gång, sjung Carolus sång.

Carolus Rex (Swedish)

My time has come, this time is against it's end. The whole of Stockholm sees me crowned, cannons shoot the salute.No oath said, no oath I swear! The crown doesn't come from the church, it came from God.I show my strength within wars. Born to rule, to wage wars. Knee by knee!

My time has comeOver Scandinavia I rule, with the inheritance I was giftedOver and overSing Carolus's songThe art of war I masterMay my name spread fearOver and overSing Carolus's songOne more time, sing Carolus's song.

Born to rule, lead my men in wars. No man can me command! I obey only God.Hear my commands, do not question me!Know it is my will, and thus it will happen.Side by side in wars, with carolinians I fight, knee by knee!

My time has comeOver Scandinavia I rule, with the inheritance I was giftedOver and overSing Carolus's songThe art of war I masterMay my name spread fearOver and overSing Carolus's songOne more time, sing Carolus's song.

[Spoken words by Joakim Brodén:]Forwards CaroliniansThe sentence of the enemies is hereLet us crush themThrow them through the doors of hell

Everything I see, the whole wild shall stop meThe whole of Europe shall be defeated by my armyWhat I want to shall be mine and I will slay youMy will occur!

Prove my strength by war. Born to rule, to wage wars. Knee by knee!My will occur!

My time has comeOver Scandinavia I rule, with the inheritance I was giftedOver and overSing Carolus's songThe art of war I masterMay my name spread fearOver and overSing Carolus's songOne more time, sing Carolus's song.

Here one can find the English lyrics of the song Carolux Rex (Swedish) by Sabaton. Or Carolux Rex (Swedish) poem lyrics. Sabaton Carolux Rex (Swedish) text in English. Also can be known by title Carolux Rex Swedish (Sabaton) text. This page also contains a translation, and Carolux Rex Swedish meaning.