Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Sabaton "Carolux Rex (Swedish)" lyrics

Translation to: EN DE IT

Min tid nalkas, denna tid går mot sitt slut. Hela Stockholm ser mig krönas, kanoner skjut salut.
Ingen ed lagd, ingen ed jag svär! Kronan kommer ej från kyrkan, den kom direkt från Gud.
Jag visar min styrka genom strid. Född att regera, att föra krig. Knä om knä!

Min tid är här
Över Norden jag härskar, med det arv som jag gavs
Gång på gång
Sjung Carolus sång
Krigets konst jag behärskar
Låt mitt namn sprida skräck
Gång på gång
Sjung Carolus sång
Än en gång, sjung Carolus sång

Född att härska, leda mina män i strid. Ingen man kan mig befalla! Jag lyder under Gud.
Hör min order, ifrågasätt mig ej!
Vet att sådan är min vilja, och därmed ska det ske.
Sida vid sida uti strid, med karoliner går jag i krig, knä om knä!

Min tid är här
Över Norden jag härskar, med det arv som jag gavs
Gång på gång
Sjung Carolus sång
Krigets konst jag behärskar
Låt mitt namn sprida skräck
Gång på gång
Sjung Carolus sång
Än en gång, sjung Carolus sång

[Spoken words by Joakim Brodén:]
Framåt Karoliner
Fiendens dom är här
Låt oss krossa dom
Kasta in dom genom helvetets portar

Allt jag ser, hela vilden skall stoppa mig
Hela Europa ska böja sig för min armé
Vad jag vill skall bli mitt och jag dräper dig
Min vilja ske!

Bevisa min styrka genom strid. Född att regera, att föra krig. Knä om knä!
Min vilja ske!

Över Norden jag härskar, med det arv som jag gavs.
Gång på gång
Sjung Carolus sång
Än en gång.
Krigets konst jag behärskar
Låt mitt namn sprida skräck
Gång på gång
Sjung Carolus sång
Än en gång, sjung Carolus sång.

My time has come, this time is against it's end. The whole of Stockholm sees me crowned, cannons shoot the salute.
No oath said, no oath I swear! The crown doesn't come from the church, it came from God.
I show my strength within wars. Born to rule, to wage wars. Knee by knee!

My time has come
Over Scandinavia I rule, with the inheritance I was gifted
Over and over
Sing Carolus's song
The art of war I master
May my name spread fear
Over and over
Sing Carolus's song
One more time, sing Carolus's song.

Born to rule, lead my men in wars. No man can me command! I obey only God.
Hear my commands, do not question me!
Know it is my will, and thus it will happen.
Side by side in wars, with carolinians I fight, knee by knee!

My time has come
Over Scandinavia I rule, with the inheritance I was gifted
Over and over
Sing Carolus's song
The art of war I master
May my name spread fear
Over and over
Sing Carolus's song
One more time, sing Carolus's song.

[Spoken words by Joakim Brodén:]
Forwards Carolinians
The sentence of the enemies is here
Let us crush them
Throw them through the doors of hell

Everything I see, the whole wild shall stop me
The whole of Europe shall be defeated by my army
What I want to shall be mine and I will slay you
My will occur!

Prove my strength by war. Born to rule, to wage wars. Knee by knee!
My will occur!

My time has come
Over Scandinavia I rule, with the inheritance I was gifted
Over and over
Sing Carolus's song
The art of war I master
May my name spread fear
Over and over
Sing Carolus's song
One more time, sing Carolus's song.