Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Kent "Minimalen" lyrics

Translation to: EN DE SR

Jag har en vän jag aldrig saknar
jag har en dröm som slagit in
och jag märker inte ljuset som smyger in

Och jag ska tänka för förändring
vända andras kinder till
jag bara väntar här tills mörkret behagar försvinna

Jag ser allt jag kastade bort
Min rättframma ursäkt var livet är ovanligt bra
På att hinna ikapp det man slängt
Babyface tror på sin tro på sig själv
Men den ska du förlora igen

(Igen)
Igen
(Igen)

En gång tänkte vi på resor
Kort varsel bara ge sig av
där varje flygning blev en snabbkurs i att gå under

Jag hade en vän som kallade mig känslig
som kanske kände mig för väl
men den versionen utav Joakim är försvunnen

Jag såg dig i parken ditt rödaste hår
Lukten av snöfria gräsmattor våren
Kom som en storm i april en enorm
Känsla av frihet tyngre än sorg
Den ska du förlora igen

Igen

Du är en vän jag lärt mig sakna
du är en dröm under konstruktion
jag låtsas sova men är vaken när du smyger in

Och vi kom aldrig iväg till Memphis
Blev ingen pilgrimsfärd till väst
Och det där blinda fanatiska drivet är något jag kan sakna

Drömmen om Graceland
Mytsvulta barn
Grindarna öppnas och spöket av Elvis
står i sin gränslösa ensamhet kvar
Söker förtvivlat sin förlorade integritet
Den kommer aldrig igen

Igen

I have a friend I never miss
I have a dream that comes true
And I don't notice the light that creeps in

And I'll think of change
Turn the other cheek
I just wait here until the darkness fades

I see everything I threw away
My excuse was simply that life was unusually good
To catch up to things you threw away
Babyface has faith in himself
But you'll lose it again

(Again)
Again
(Again)

A path we intended to travel
Short notice, just leave
There every flight became a crash course in sinking

I had a friend who called me sensitive
Who may know me too well
But the version from Scrooge is missing

I saw you in the park, your red hair
The smell of fresh grass in spring
Come like a storm in April, a huge
Feeling of freedom, heavier than grief
You'll loose it again

Again

You are a friend I learned to miss
You are a dream under construction
I pretend to sleep but am woken when you creep in

And we will never leave Memphis
Took no pilgrimage to the west
And that fantastic experience is something I'll miss

Dreaming of Graceland
And the squalid children
The gates opened and the ghost of Elvis
Still stands in his endless isolation
Looking desperately for his lost integrity
It will never come again

Again