Galena "Ofitsialno zabranen (Официално забранен)" lyrics

Translation to:csen

Ofitsialno zabranen (Официално забранен)

Ако имаше забрана да припарвам до мъже,гледай как я нарушавам и причината е в теб!За жените си отдавна официално забранен.Явно, искам да пропадна. Направи го бързо с мен!

Викни ме да ти довърша красиво деняи после тръгни си бързо! Разбирам защо ме търсиш.За теб е просто случка, за мене е любов.Денят ти красиво свърши. Мен ще ме боли от утре.

Знам добре какъв е края - бързо се обличаш ти,друга нощ не обещаваш. Нека после ме боли!Но сега ще го забравя и виновния си ти.Официалната забрана кой сега ще наруши?

Викни ме да ти довърша красиво деняи после тръгни си бързо! Разбирам защо ме търсиш.За теб е просто случка, за мене е любов.Денят ти красиво свърши. Мен ще ме боли от утре.

Викни ме да ти довърша красиво деняи после тръгни си бързо! Разбирам защо ме търсиш.За теб е просто случка, за мене е любов.Денят ти красиво свърши. Мен ще ме боли от утре.

Úředně zakázaný

Kdyby byla pro mě klatba jít kolem mužů, tak Uvidíš, jak ho poruším a ty jsi důvod! Jsi úředně zakázán pro ženy nadlouho. Vypadá to jako kdybych chtěla spadnout. Udělej to rychle se mnou!

Zavolej mi, tak mohu ti vyrobit den a to krásně A potom rychle zmizím! Vím, proč mi voláš. Pro tebe to je jen pletka, pro mě je to láska. Tvůj den skončil krásně. Budu se cítit raněná od rána.

Vím, co je konec – rychle se svlékneš, Neslibuj mi další noc. Dovol mi se později zranit! Ale teď na to zapomenu, a to je vada. Kdo teď znesvětí úřední zákaz?

Zavolej mi, tak mohu ti vyrobit den a to krásně A potom rychle zmizím! Vím, proč mi voláš. Pro tebe to je jen pletka, pro mě je to láska. Tvůj den skončil krásně. Budu se cítit raněná od rána.

Zavolej mi, tak mohu ti vyrobit den a to krásně A potom rychle zmizím! Vím, proč mi voláš. Pro tebe to je jen pletka, pro mě je to láska. Tvůj den skončil krásně. Budu se cítit raněná od rána.

Officially Forbidden

If there was a ban for me to go around men, see how I'm violating it, and you're the reason! You're officially forbidden for the women for a long time. It seems like I want to fall down. Do it quickly with me!

Call me so I can make your day end beautifully and then walk away quickly! I know why you're calling me. For you it's just an affair, for me is love. Your day ended beautifully. I'll feel hurt from tomorrow on.

I know what the end is - you're getting dressed quickly, you don't promise me another night. Let me be hurt afterwards! But now I'll forget about it, and it's your fault. Who will violate the official ban now?

Call me so I can make your day end beautifully and then walk away quickly! I know why you're calling me. For you it's just an affair, for me is love. Your day ended beautifully. I'll feel hurt from tomorrow on.

Call me so I can make your day end beautifully and then walk away quickly! I know why you're calling me. For you it's just an affair, for me is love. Your day ended beautifully. I'll feel hurt from tomorrow on.