Queen "Flash" lyrics

Translation to:derosr

Flash

Flash a-ahSavior of the UniverseFlash a-ahHe'll save every one of us

(Seemingly there is no reason for these extraordinary intergalactical upsets)(Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha)(What's happening Flash?)(Only Doctor Hans Zarkhov,formerly at NASA, has provided any explanation)

Flash a-ahHe's a miracle

(This morning's unprecedented solar eclipse is no cause for alarm)

Flash a-ahKing of the impossible

He's for every one of usStand for every one of usHe save with a mighty handEvery man, every womanEvery child, with a mightyFlash

(General Kala, Flash Gordon approaching.)(What do you mean 'Flash Gordon approaching' ?)(Open fire! All weapons!)(Dispatch war rocket Ajax to bring back his body!)

Flash a-ah(Gordon's alive!)

Flash a-ahHe'll save every one of us

Just a manWith a man's courageYou know he'sNothing but a manAnd he can never failNo one but the pure at heartMay find the Golden Grail...Oh..Oh........Oh..Oh....

(Flash, Flash, I love you,but we only have fourteen hours to save the Earth!)Flash!

Flash

Flash a-ahSalvatorul universuluiFlash a-ahel ne va salva pe fiecare!

(Se pare că nu există niciun motiv pentru aceste tulburări intergalactice extraordinare)(ha ha ha ha ha ha ha)(Ce se-ntâmplă, Flash?)(Doar Doctor Hans Zarkhovfost NASA a adus orice explicaţie)

Flash a-ahE un miracol

(Eclipsa solară fără precedent din această dimineață nu este o cauză a alarmei)

Flash a-ahregele imposibilului

E pentru fiecare dintre noiStă în picioare pentru fiecareSalvează cu o mână puternicăorice om, orice femeieorice copil cu un puternicFlash

(General Kala, Flash Gordon se-apropie)(Cum adică "Flash Gordon se-apropie")(Deschideţi focul! Toate armele)(Discutați racheta de război Ajax pentru a aduce înapoi corpul său!)

Flash a-ah(Gordon e viu!)

Flash a-ahEl ne va salva pe fiecare dintre noi...

Doar un omcu un curaj omenescTu ştii, el nu-idecât un omşi nu poate da greşNimeni decât cel curat la sufletpoate găsi Graalul AuriuOh... oh... oh... oh

(Flash, Flash, te iubescdar mai avem doar 14 ore să salvăm Pământul!Flash!)

Here one can find the lyrics of the song Flash by Queen. Or Flash poem lyrics. Queen Flash text.