Wardruna "Wunjo" lyrics

Translation to:enrusv

Wunjo

No hev oska lagt segVerda er grå og grødelausSpring spirar upp frå si grav

Spring dei sigrande uppTil sin første dag

Eg er ikkje storMen tida på jordVil eg nyttje og nåOpp til himmelen blåRenn tårane strieTå glede og sorgFor alt som fekk plassFor alt som gav plass

For spira som blomarFor hjartet som slerRenn tårane strieTå glede og sorgFor alt som gav plassFor alt som fekk plassRenn tårane frieFrå skyane grå

Upp or jordiRis mot soliRein er kjenslaWunjo!

Føter småI verda tråUtan stans,I ringen dansarWunjo!

Upp or jordiRis mot soliRein er kjenslaWunjo!

Føter småI verda tråUtan stans,I ringen dansarWunjo!

Eg er ikkje storMen tida på jordVil eg nyttje og nåOpp til himmelen blåRenn tårane strieTå glede og sorgFor alt som fekk plassFor alt som gav plass

For spira som blomarFor hjartet som slerRenn tårane strieTå glede og sorgFor alt som gav plassFor alt som fekk plassRenn tårane frieFrå skyane grå

Wunjo

The ashes have fallenThe earth grey and barrenSprouts spring from their graveVictorious they springTo their first day

I may not be bigBut my time on earthI shall use and I shall reachInto the blue skyTears fall freelyFrom joy and from sorrowFor all that took placeFor all that gave place

For the sprout which flowersFor the beating heartTears fall freelyFrom joy and from sorrowFor all that gave placeFor all that took placeTears fall freelyFrom the grey clouds

Up from the soilRise towards the sunPure is the feelingJoy!

Little feetShall roam the earthWithout stopping,Dancing in ringsJoy!

Up from the soilRise towards the sunPure is the feelingJoy!

Little feetShall roam the earthWithout stopping,Dancing in ringsJoy!

I may not be bigBut my time on earthI shall use and I shall reachInto the blue skyTears fall freelyFrom joy and from sorrowFor all that took placeFor all that gave place

For the sprout which flowersFor the beating heartTears fall freelyFrom joy and from sorrowFor all that gave placeFor all that took placeTears fall freelyFrom the grey clouds

Here one can find the English lyrics of the song Wunjo by Wardruna. Or Wunjo poem lyrics. Wardruna Wunjo text in English. This page also contains a translation, and Wunjo meaning.