Pidżama Porno "Bon ton na ostrzu noża" lyrics

Translation to: EN

Tylko ten jeden raz błagam Ciebie Elka
Bon ton na ostrzu noża
W sercu mam mezalians
W rękach widnokręgi
We łbie pożar morza
I tylko ten jeden raz błagam Ciebie
Skok na cud
Czy zdołamy?
Nim dopadną nas na złe i dobre
Zmarszczki i kilogramy
Moje zwidy i herezje
Pan Amok czy Pan Kurz?
Szemrze szeptak szemrze

Hej! Ty!

Zostań nieśmiertelnym wierszem
Bądź...
Tylko ten jeden raz błagam Ciebie Elka
Dyskretny nonsens lustra
Stoję sam na przystanku w świętej matni
Pan Kurz kradnie Tobie usta
I tylko ten jeden raz błagam Ciebie
Może wreszcie trafią w cel pioruny
Ten beznadziejny świat przełamie się na pół
Pocałują się bieguny
Moje zwidy i herezje
Pan Amok czy Pan Kurz?
Szemrze szeptak szemrze

Hej! Ty!

Zostań nieśmiertelnym wierszem
Bądź nieśmiertelnym wierszem
Wszystko co do powiedzenia Tobie mam
To moje głodne bajki
Wszystko co do powiedzenia Tobie mam
Cień ostatniej szansy
Wszystko co do powiedzenia Tobie mam
Być może nie mam racji
Wszystko co do powiedzenia Tobie mam
Żadne głupie żarty...
I tylko ten jeden raz błagam Ciebie Elka
I tylko ten jeden raz błagam Ciebie
I tylko ten jeden raz błagam Ciebie Piękna
I tylko ten jeden raz błagam Ciebie
Najpiękniejsza na świecie całym
Na świecie całym
Na świecie całym
Czarny Bez Czarne Sandały

Just that one time I'm begging you, Betty
Bon-ton on a knife's edge
I've got misalliance in my heart
Horizons in my grip
An ocean set on fire in my head
And just that one time I'm begging you
A leap for miracle
And will we make it?
Before wrinkles and pounds get us
For better or worse
My mirages and heresies
Mr. Amok or Mr. Dust?
A whisper murmurs so murmurs

Hey! You!

Become the undying poem
Be...
Just that one time I'm begging you, Betty
The discreet nonsense of a mirror
I'm standing alone in a sacred snare of a bus-stop
Mr. Dust stealing your lips
And just that one time I'm begging you
Maybe lightnings will hit the spot at last
Cracking this pathetic world in half
The poles will kiss one another
My mirages and heresies
Mr. Amok or Mr. Dust?
A whisper murmurs so murmurs

Hey! You!

Become the undying poem
Be the undying poem
Everything I have here to say to you
Is just my petty lies
Everything I have here to say to you
A shade of the last chance
Everything I have here to say to you
And perhaps I'm all wrong
Everything I have here to say to you
It ain't no fooling around...
And just that one time I'm begging you, Betty
And just that one time I'm begging you
And just that one time I'm begging you, pretty
And just that one time I'm begging you
The prettiest in the whole world
In the whole world
In the whole world
Black Sandals Black Berries