Cesária Évora "Sabine Largá'm" lyrics

Translation to:enfrptro

Sabine Largá'm

Oi, Sabine largá-mÉss cosa ê um afrontaOlá Cacói ta bemSi non êl tâ matá-m

Sodade qu' m tem di bôMa Cacói ca qu'ré!Já 'm flôbe pa bô largá-mSi não êl ta matá-m

Oi Sabine di meu,Di meu mi só!Bô ê nhá qu'rétcheuNa munde ê sô bô sô

Sabine bô ê di meu,Más ê sô gatchódSe Caçói panhá nôs dôsÉ mar qu'ta cerca nôs

SABINO, LARGA-ME

Sabino, let me go!This thing is an affrontCacoi is comingAnd he' is going to kill meLonging is so bigBut Cacoi does not want it to be.I beg you, let me goOr he's going to kill meOh my SabinoYou are only mine, only for meIt is you whom I loveOnly you in this worldSabino, you are mine, butonly in secret, because if Cacoicatches us...it's the sea that waits for us

Here one can find the English lyrics of the song Sabine Largá'm by Cesária Évora. Or Sabine Largá'm poem lyrics. Cesária Évora Sabine Largá'm text in English. Also can be known by title Sabine Largam (Cesaria Evora) text. This page also contains a translation, and Sabine Largam meaning.