Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Worship Songs "Dotknij Panie moich oczu" lyrics

Translation to: HR

Dotknij Panie moich oczu,
abym przejrzał, abym przejrzał.
Dotknij Panie moich warg,
abym przemówił z uwielbieniem.
Dotknij Panie mego serca i oczyść je.
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.