Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Anna Maria Jopek "A gdybyśmy nigdy się nie spotkali" Liedtext

Übersetzung nach: EN RU

A gybyśmy nigdy się nie spotkali?
Minęli na życia tle?
I gdyby nas nic nie łączyło wcale?
A wspólny los wahał się?

Kto postanawia,
Że jedyny raz na Ziemi
Na jedną chwilę, ty i ja
Odnajdujemy się
I zwykłe to zdarzenie może odmienić cały świat?

A gdybyśmy nie pokochali nigdy?
Zgubili, spóźnili się?
Byliby z nas ludzie zupełnie inni.
A czy szczęśliwi, kto wie?

Ale uznano,
Że jedyny raz na Ziemi
Na jedną chwilę, ty i ja
Mamy odnaleźć się
I zwykłe to zdarzenie może odmienić cały świat

Czasami myślę o prawdobodobnym świecie,
Gdzie jednak się mijają ślady naszych stóp.
Co wtedy dzieje się z duszami naszych dzieci,
Nim czyjaś inna miłość je zaprosi tu?

Kto postanawia,
Że jedyny raz na Ziemi
Na jedną chwilę, ty i ja
Odnajdujemy się
I zwykłe to zdarzenie może odmienić cały świat?

What if we never met?
Passed each other against life's background?
And if nothing connected us at all?
If our fate fluctuated?

Who decides,
That one time on earth
For one moment, you and I
Find each other
And that ordinary incident can change the whole world?

What if we never loved?
Got lost, were late?
We'd be completely different from our selves
If we're lucky, who knows?

But for sure,
That one time on earth
For one moment, you and I
Need to find each other
And that ordinary incident can change the whole world

Sometimes I think about a parallel universe,
Where our footprints overlap
What happens then to the souls of our children,
Before a different love invites them here?

Who decides,
That one time on earth
For one moment, you and I
Find each other
And that ordinary incident can change the whole world?