Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Anna Maria Jopek "Dla ciebie jestem sobą" Liedtext

Übersetzung nach: EN

Tekst piosenki:

Los jak wszystkim dał mi tylko jedną postać
I nie nazbyt nią ucieszył mnie,
Ale zawsze potrafiłam inną zostać
Gdy wchodziła duża stawka w grę.
Dziś posiadam różnych twarzy cały rejestr,
W której lepiej niż we własnej mi.
O jak dobrze umieć być tym kim się nie jest.
Ja umiałam nim przyszedłeś ty.
Dla ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest.
Nie potrafię być przed tobą nikim więcej.
Sztuczny wdzięk odbierasz słowom,
czynisz szczerym każdy gest, i znów jestem
Tą tysięczną wśród tysięcy.
Tak mi z sobą nie do twarzy, tak bym chciała siebie kryć,
Ale kiedy na mnie patrzysz nie potrafię inną być.
Dla ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest.
Nie potrafię być przed tobą nikim więcej.
Dostosować sposób gry do nowych reguł,
W efektownym fałszu ukryć się.
Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie nie.
Już nie umiem swojej prawdy minąć granic
I to chyba jest nie dobry znak,
Że przed innym nie odkryłabym jej za nic, a przed tobą tak.
Dla ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest.
Nie potrafię być przed tobą nikim więcej.
Sztuczny wdzięk odbierasz słowom,
Czynisz szczerym każdy gest, i znów jestem
Tą tysięczną wśród tysięcy.
Tak mi z sobą nie do twarzy, tak bym chciała siebie kryć,
Ale kiedy na mnie patrzysz nie potrafię inną być.
Dla ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest.
Nie potrafię być przed tobą nikim więcej.

Lyrics:

The fate gave me only one form like it gave to everybody
And it didn't make me happy much
But I have always been able to be somebody else
When the high stakes were involved in the game
Today I have the whole register of different faces
Which suit me better than my own
It's so good to be the person who you're not
I could before you came
For you I am myself although it's so little
I can't be anybody else in front of you
You deprive the words of an artificial appeal
You make every gesture sincere, and again I am
the the thousandth among the thousands.
I don't look nice as myself, I would like to hide myself so much
But when you look at me I can't be different
I am myself for you although it's so little
I can't be anybody else in front of you
To adjust the new way of playing to the new rules
To hide myself in the effective falsehood
I could do it for a different man, but not for you.
I can't pass by the borders of my truth anymore
And maybe it's not a good sign
That in front of a different man I would not reveal it, but in front of you I would
For you I am myself although it's so little
I can't be anybody else in front of you
You deprive the words of artificial tone
You make every gesture sincere, and again I am
the the thousandth among the thousands.
I don't look nice as myself, I would like to hide myself so much
But when you look at me I can't be different
I am myself for you although it's so little
I can't be anybody else in front of you