Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Getter Jaani "Kullaväljade tuul" Liedtext

Übersetzung nach: EN

meie ümber vaid on veidi tolmav tee,
näib lõputu ka silmapiir,
sellest kõigest siin on veidi ärevil meel,
mis ootamas on meid

sa oled selle välja teenind,
et võiks juhatada keegi,
seda paika me kaardilt ei näe,
sule silmad, mina sõidan,
elust mõnu tunda võid sa,
las seiklused ootavad veel

aega on käia teid, mida mööda neid
kullaväljade tuul, tormab vaid

ainult meile veel, täna kuulub see
kullaväljade tuul

neid teid salapäraseid iga seikleja ei saa leida,
neid teid pole tuhandeid,
kus kullaväljade tuult võid püüda

neid teid salapäraseid iga seikleja ei saa leida,
neid teid pole tuhandeid,
kus kullaväljade tuult võid püüda

tõuse kõrgemale mäele,
mõtle sellele veel,
mis olnud ja ootamas ees,
leia rändamiseks aega,
puhast õhku üle taeva,
me nautida võiks veel

Around us is only slightly dusty road,
Endless seems the horizon,
From everything here slightly excited mind,
What is waiting us

You have earned it,
To have someone show the way,
We wont find it on a map,
close your eyes, I'll drive,
You can enjoy the life
let the adventures wait now

Time to walk the roads, where only
The wind of goldmines swings

Only for us, today belongs the wind of coldmines

Not every traveler can find these mysterious roads,
There arent thousands of them,
Where you could catch a wind of coldmines

Not every traveler can find these mysterious roads,
There arent thousands of them,
Where you could catch a wind of coldmines

Lift higher on a mountain,
Think about it more,
What has been and will come,
Find time to travel,
Clean air below the sky,
We could still enjoy