Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Getter Jaani "Me kõik jääme vanaks" Liedtext

Übersetzung nach: EN

Nõnda tihti oled ennast avastanud mõtetes
Kuhu kiirustama peaks ja mida kõike jõuda võiks
Elu mõnikord tõstab sind linnuna taevasse
Vahel raske kivina porisse kinni jääd

Me kõik jääme vanaks, tead seistes peegli ees
Aegade liiva oled ükskord tallunud oma tee
Iga uus päev loob võimalusi avastada maailma
Käimata teed on ootamas veel meid

Kui vähe meil on aega teineteisele
Tihti vaikus sõnadega võideldes peale jääb
Olles kellega koos, keda tõeliselt armastad
Ei pea ju olema väheste õnnelike privileeg

Me kõik jääme vanaks, tead seistes peegli ees
Aegade liiva oled ükskord tallunud oma tee
Iga uus päev loob võimalusi avastada maailma
Käimata teed on ootamas veel meid

Teeb meie valikuid vääramatuks aeg
Nagu miljon tähte taevas
Neid kõiki püüda me ei või

Me kõik jääme vanaks, tead seistes peegli ees
Aegade liiva oled ükskord tallunud oma tee
Iga uus päev loob võimalusi avastada maailma
Käimata teed on ootamas veel meid

Elu mõnikord tõstab sind linnuna taevasse

So often you have found yourself thinking
Where one should hurry and what one could do
Sometimes the life rises you up to the sky as if you were a bird
Sometimes you get stuck in mud as if you were a heavy stone

We are all getting old, you know while standing in front of the mirror
Eventually you have made your path into the sand of the time
Every new day creates opportunities to discover the world
Unwalked roads are still waiting for us

How little time we have for each other
Often the silence wins the fight with words
To be together with the one who you really love
Does not have to be the privilege of the few lucky ones

We are all getting old, you know while standing in front of the mirror
Eventually you have made your path into the sand of the time
Every new day creates opportunities to discover the world
Unwalked roads are still waiting for us

The time makes our choices unalterable
Like a million stars in the sky
We are not able to catch all of them

We are all getting old, you know while standing in front of the mirror
Eventually you have made your path into the sand of the time
Every new day creates opportunities to discover the world
Unwalked roads are still waiting for us

Sometimes the life rises you up to the sky as if you were a bird