Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Rashid Behbudov "Sevgi Valsı (Əziz Dost)" Liedtext

Übersetzung nach: TR

Bir vaxt uşaq idik,
Dost idin mənə,
Başaçıq, ayaqyalın
Gəzərdik bağları.

Səni gördüm, dostum,
Yad etdim yenə,
Bir şirin yuxu kimi,
Ötən o çağları...

Ah, niyə, nə üçün,
Mən beləyəm bəs bugün,
Ah, niyə sənin mən
Tuta bilmirəm əllərindən...

Nə qəşəngsən, nə gözəlsən,
Bu axşam sən, əziz dost...

Bu vür gözəlliyi bəs mən o zaman
Nə üçün hiss etmədim
Dostum bu gün ki tək?
Bu gün nə olsa da, əzizim inan,
Öz sözün deyər sənə daha sevən ürək...

Ah, niyə, nə üçün,
Mən beləyəm bəs bugün,
Ah, niyə sənin mən
Tuta bilmirəm əllərindən...

Nə qəşəngsən, nə gözəlsən,
Bu axşam sən, əziz dost...