Dżem "Cała w trawie" Liedtext

Übersetzung nach: EN DE

Jesteś cała w trawie
Zielone myśli twe
Są jak poszum wiatru
We włosach twych o nie...
We włosach twych
Delikatnych, czystych tak
Jak myśli me o tobie
Wiesz, kiedyś zabłądziłem w snach
No bo szukałem tam ciebie
Byłaś całkiem naga i niewinna
O nie...niewinna nie, nie...
Dlaczego kochamy się tylko w snach
Jesteś dla mnie tak daleka
Zimna tak jak sztylet z lodu
Dlatego ranisz mnie
Nie wiedząc o tym nie
Nie wiedząc, nie...
Jak mocno jak, jak mocno jak kocham cię
Jak mocno kocham ciebie

You're all grass
Your green thoughts
Are like the murmur of the wind
In your hair, oh no...
In your hair
The delicate one, so pure
Like my thoughts about you
You know, once I've lost my way in my dreams
Well, since I had been looking there for you
You were totally naked and innocent
Oh no... not innocent, no...
Why do we love each other only in dreams
You're so far away from me
As cold as a dagger made of ice
That's why you hurt me
Without knowing it, no
Not knowing, no...
How ardently, how, how ardently I love you
How ardently I love you