Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Nephew "Science Fiction & Familien" Liedtext

Übersetzung nach: EN

Yes sir, du fører i mit krigsslag
Du siger, hvad jeg skal
Du redder mig fra bagslag
Med bogstaver og tal

Yes sir, du smadrer mine lænker
Befaler til attack
Du kvadrer deres banker
Betaler deres crack

Hvem der bare ku' klare sig med hjælp fra sig selv
Hvem der bare ku' klare sig med hjælp fra sig selv
Hvem der bare ku' klare sig med hjælp fra science fiction og familien og venner og veninder når det gjaldt

Yes sir, jeg kræver hvad du skænker
Forvalter som rigid
Jeg bliver hvad jeg tænker
Men hey, du findes ikke en skid

Så pludselig bliver jeg anvist
Et som der kan slå mig ned
Så viser du dit ansigt
og fixer mig med fred

Hvem der bare ku' klare sig med hjælp fra sig selv
Hvem der bare ku' klare sig med hjælp fra sig selv
Hvem der bare ku' klare sig med hjælp fra science fiction og familien og venner og veninder når det gjaldt

Oh sir
Så sig mig, hvad jeg skal
Og hvor jeg skal gå hen
Hvor er hjem?
Forklar en fisk, hvad vand er
Hvor er hjem?

Yes sir, you are leading in my war battle
You tell me what to do
You are saving me from backlash
With letters and numbers

Yes sir, you are smashing my chains
Commanding to attack
You are whacking their banks
Paying their crack

Who could only get by just with help from oneself
Who could only get by just with help from oneself
Who could only get by just with help from science fiction and family and friends and girlfriends when it mattered

Yes sir, I command what you bestow
Manages as rigid
I become what I am thinking
But hey, you don't exists shit

Then suddenly I'm directed
A place that can knock me down
The you show your face
And fixes me with peace

Who could only get by just with help from oneself
Who could only get by just with help from oneself
Who could only get by just with help from science fiction and family and friends and girlfriends when it mattered

Oh sir
Then tell me what to do
And where to go
Where is home?
Explain to a fish what water is
Where is home?