Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Kaliopi "Mojot dom (Мојот дом)" Liedtext

Übersetzung nach: HR

Само затвори очи
и силно гушни ме.
Не предавај се,
оваа љубов твој е дом.

Никој од тебе не бара
солзи за каење.
Ни вака од внатре
ни на јаве, ни на сон.

Како секоја болка што боли,
како здивот твој што ме гори,
сега јасно признај ми за сè.

Како секоја лага
што тлее.
Не е срамота слаб да си, не е,
ти не си само гостин
за мене.

Реф.
Во мојот дом,
мојот дом
има врати милион,
но само една од нив
те води до мене.
И рајски звон,
ко од сон,
златно небо за тебе.
Сега отвори врата
и таму најди ме.

Ајде затвори очи
и силно гушни ме.
Не предавај се,
оваа љубов твој е дом.

Никој од тебе не бара
солзи за каење.
Ни вака од внатре
ни на јаве, ни на сон.

Како секоја болка што боли,
како здивот твој што ме гори,
сега јасно признај ми за сè.

Како секоја лага
што тлее.
Не е срамота слаб да си, не е,
ти не си само гостин
за мене.

Реф. 2x