Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Raubtier "Hymn" Liedtext

Übersetzung nach: DE

Ingenting är evigt och ingenting är vunnet i hemmets härd.
Ingenting är givet till den som ej något ger.
Ingen ära dväljs under pläden som gömmer ett rostigt svärd.
Meningen med livet är kampen om något mer.

Finns det blott heder, så finns det nog hopp.
Än flyger örnen vid klipphällens topp.
Än flyger pilen och äran med den.
Än finns det barska och frostbitna män.

Vita vidder väntar på den som är redo att trotsa dem.
Stora sjöfall bidar blott tid för en överman.
Hårda strider hindrar den väg som en dag skola leda hem.
Ty än finnas de som ha viljan, och de som kan.

Än finns det heder, än finns det hopp.
Än flyger örnen vid klipphällens topp.
Än flyger pilen och äran med den.
Än finns det barska och frostbitna män.

Hornet emot skyn
Äran i din syn

Det är tid att korsa haven,
fatta strängen, greppa staven.
Man får vila ut i graven,
i en svart och frusen grop.

Vinden river, havet svallar,
hör hur efterlivet kallar,
över benknotor och skallar,
emot nordan, bit ihop.