Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Raubtier "Änglar" Liedtext

Übersetzung nach: EN FR DE IT RO

Vi tror på livet före döden,
För sedan blir det svårt
Ingen hand värmer våra öden
Allt är kallt och hårt

Värme får vi, när vodkan bränner
Vår kyrka är en bar
Vi dövar bort vad själen känner
Tills ingenting finns kvar

Himlen port är evigt stängd
Vägen upp till gud är sprängd
Vingarna har rivits loss
Himlen passar inte oss

Änglar, vi blir inga änglar

Han får ha kvar sin vita klänning
Den vill jag inte ha
Jag trivs med eldkraft och högspänning
Svart passar bra
Där decibel och kärnkraft smäller
Hörs min typ av psalm
Jag valde mellan fromhet eller
Sprit och Napalm

Himlen port är evigt stängd
Vägen upp till gud är sprängd
Vingarna har rivits loss
Himlen passar inte oss

Änglar, vi blir inga änglar

We believe in life before death,
For then it is difficult
There is no hand to warm our fates
Everything is cold and harsh

We are warmed when the vodka burns
Our church is a bar
We ignore what the soul feels
Until there is nothing left

The gates of heaven are forever closed
The path leading to God has blown up
The wings have been torn apart
The sky does not suit us

Angels, we are not angels

He may have left his white dress
I do not want it
I enjoy fire power and high voltage
Black suits me well
There, decibels and nuclear power are slamming
That’s my kind of anthem
I chose from either devotion or
Liquor and Napalm

The gates of heaven are forever closed
The path leading to God has blown up
The wings have been torn apart
The sky does not suit us

Angels, we are not angels