Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Raubtier "Terror" Liedtext

Übersetzung nach: EN DE

Jag lider av en egenhet, en kluven splittrad identitet
Av fredlig art är mitt ena jag, det andra jaget ett annat slag

Terror, terror

När natten faller vaknar han som knappast är en fridens man
Med vilda drömmar som ett djur av härskarblod till sin natur

Då fylls jag av en tanke som jag leker med ibland
Den innefattar övervåld och vapen I min hand
Då vill jag höra skönsång
Till mitt val av musik
Och hör jag inte skönsång då vill jag höra skrik

Terror, terror

Han gömmer sig när dagen gryr men ligger kvar ändå och pyr
Han bränner I mig och till slut lyckas han alltid komma ut

Terror, terror

En stor man med en livs mission en gigantomanisk vision
Han strävar efter nederlag för mitt goda, fromma jag

Då fylls jag av en tanke som jag leker med ibland
Den innefattar övervåld och vapen I min hand
Där vill jag se er dansa till mitt val av musik
Och den som inte dansar skall få bli ett vackert lik

Terror, terror

I suffer from an uniqueness, a shattered split identity
Of a peaceful kind is one of my selfs, the other one of another kind

Terror, terror

When the night falls he awakens, the one who hardly is a man of peace
With wild dreams like an animal with the blood of a king to his nature *

Then I'm filled by a thought with which I sometimes play
It contains battery and weapons in my hand
Then I want to hear sweet singing
To my choice of music
And if I don't hear the sweet singing, I want to hear screams

Terror, terror

He hides when the day arises but is laying still and smoulder
He burns inside me and eventually he always finds a way out

Terror, terror

A big man with a life mission, a vision with love for big things
He aims for failure for my good, tame self

Then I'm filled by a thought with which I sometimes play
It contains battery and weapons in my hand
There I want to see you dance to the music of my choice
And the one who won't dance shall become a beautiful corpse

Terror, terror