Herbert Grönemeyer "Alkohol" Liedtext

Übersetzung nach:enespl

Wir haben wieder die Nacht zum Tag gemacht.
Ich nehm mein Frühstück Abends um acht.
Gedanken fließen zäh wie Kaugummi.
Mein Kopf ist schwer wie Blei.
Mir zittern die Knie.

Gelallte Schwüre in rotblauem Licht,
Vierzigprozentiges Gleichgewicht,
Graue Zellen in weicher Explosion,
Sonnenaufgangs- und -untergangsvision.

Was ist los?
Was ist passiert?
Ich hab bloß meine Nerven massiert.

Alkohol ist dein Sanitäter in der Not,
Alkohol ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot,
Alkohol ist das Drahtseil, auf dem du stehst,
Alkohol, Alkohol.

Die Nobelszene träumt vom Kokain,
Und auf dem Schulklo riecht's nach Gras.
Der Apotheker nimmt Valium und Speed,
Und wenn es dunkel wird, greifen sie zum Glas.

Was ist los?
Was ist passiert?
Ich hab bloß meine Nerven massiert.

Alkohol ist dein Sanitäter in der Not,
Alkohol ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot,
Alkohol ist das Drahtseil, auf dem du stehst,
Alkohol ist das Schiff, mit dem du untergehst.

Alkohol ist dein Sanitäter in der Not,
Alkohol ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot,
Alkohol ist das Dressing für deinen Kopfsalat,
Alkohol, Alkohol.

[Wiederholungen]

We've made the night a day again
I have my breakfast in the evening at eight
Thoughts run stickingly like chewing-gum
My head is heavy as lead
My knees are trembeling

Lalled oaths in red-blue light
Equilibrity in fourty per cent
Grey cells in a soft explosion
Vision of sunraise and sundown

What's up, what happened?
I've only given a massage to my nerves

Alcohol is your rescue man in case of emergency
Alcohol is your parachute and your rescue boat
Alcohol is the rope you're standing on
Alcohol, alcohol

The upper scene dreams of cocaine
And on the school toilet it smells like grass
The pharmacist takes valium and speed
And when it gets dark, they reach out for the glass

What's up, what happened?
I've only given a massage to my nerves

Alcohol is your rescue man in case of emergency
Alcohol is your parachute and your rescue boat
Alcohol is the rope you're standing on
Alcohol is the ship you're going down with

Alcohol is your rescue man in case of emergency
Alcohol is your parachute and your rescue boat
Alcohol is the dressing for the salad in your head
Alcohol, alcohol

De nuevo hicimos dia de la noche
Tomo el desayuno a las ocho de la tarde
Pensamientos andan pegando como chicle
Mi cabeza es pesada como plomo
Mis rodillas tiemblan

Juramientos babeados en luz azul rojillo
Equilibiro de cuarenta por ciento
Celulas grises en explosion blanda
Vision de la subida y puesta del sol

Que pasa, que ha pasado?
Solo di un masaje a mis nervios

Alcohol es el rescato en caso de emergencia
Alcohol es tu paracaidas y tu bote de rescate
Alcohol es la ropa en que estas parado
Alcohol, alcohol

La escena noble sue~na con la cocaina
Y en el ba~no del colegio se siente grass
El farmaceuta toma valio y speed
Y cuando oscurece toman un vaso

Que pasa, que ha pasado?
Solo di un masaje a mis nervios

Alcohol es el rescato en caso de emergencia
Alcohol es tu paracaidas y tu bote de rescate
Alcohol es la ropa en que estas parado
Alcohol es el barco con que hundes

Alcohol es el rescato en caso de emergencia
Alcohol es tu paracaidas y tu bote de rescate
Alcohol es la salsa para tu ensalada en la cabeza
Alcohol, alcohol

Zamieniliśmy znowu noc z dniem
Jem śniadanie wieczorem o ósmej
Myśli ciągną się uporczywie jak guma do żucia
Moja głowa ciąży mi jak ołów, trzęsą się kolana

Bełkotliwe przysięgi w czerwono-niebieskim świetle
Czterdziestoprocentowa równowaga
Szare komórki w miękkiej zawiesinie
Wizje zachodzącego i wschodzącego słońca

Co się dzieje, co się stało?
Masowałem po prostu swoje nerwy

Alkohol jest twoim sanitariuszem w potrzebie
Alkohol jest twoim spadochronem i twą łodzią ratunkową
Alkohol jest stalową liną na której stoisz
Alkohol, alkohol

Wyższe sfery marzą o kokainie
W szkolnym kiblu śmierdzi trawą
Aptekarz bierze valium i spid
a gdy się zmierzcha, chwytają za kieliszek

Co się dzieje, co się stało?
Masowałem po prostu swoje nerwy

Alkohol jest twoim sanitariuszem w potrzebie
Alkohol jest twoim spadochronem i twą łodzią ratunkową
Alkohol jest stalową liną na której stoisz
Alkohol jest statkiem z którym toniesz

Alkohol jest twoim sanitariuszem w potrzebie
Alkohol jest twoim spadochronem i twą łodzią ratunkową
Alkohol jest stalową liną na której stoisz
Alkohol jest olejem dla twej kapuścianej głowy
Alkohol, alkohol