Haloo Helsinki! "Maailma on tehty meitä varten" Liedtext

Übersetzung nach:enrusv

Meil ei oo sormuksii, ei taulutelkkarii
Jotka kuuluu siihen kulissiin
Jota peloissaan kodiksi kutsutaan
Ja jonne haaveet haudataan

Miksei ikinä riitä että toinen on siinä
Ja jakaa tämän hetken sinun kanssasi
Ja päivät valoa loistaa ikkunoiden raoista
Pöytään jossa on aina kukkia

Tässä mä seison kaipausta rinnassa
Vaikka tää loppuisi yhdessä illassa
Maailma on minun, maailma on sinun
Maailma on tehty meitä varten
Jokainen tänne jonkun jäljen jättää

Ennen ajattelin miten mä eläisin
Vielä sadan vuoden päästäkin
Miten mun askeleet poluille painuneet
Ois täällä vielä silloinkin

Eilen lakkasin vasta siitä murehtimasta
Kun nojasin sun kanssa sillan kaiteeseen
Päivä silmänsä sulki, autot ohitse kulki
Kai ne vielä etsii omaa onneaan

Tässä mä seison kaipausta rinnassa
Vaikka tää loppuisi yhdessä illassa
Maailma on minun, maailma on sinun
Maailma on tehty meitä varten
Jokainen tänne jonkun jäljen jättää

Siinä sä seisot kaipausta rinnassa
Vaikka tää loppuisi yhdessä illassa
Maailma on minun, maailma on sinun
Maailma on tehty meitä varten
Jokainen tänne jonkun jäljen jättää

Tänäänkin jossain uudet kanavat aukeaa
Tänäänkin jossain
Jossain joku uuden elämän saa

Tässä mä seison kaipausta rinnassa
Vaikka tää loppuisi yhdessä illassa
Maailma on minun, maailma on sinun
Maailma on tehty meitä varten
Jokainen tänne jonkun jäljen jättää

Ja siinä sä seisot kaipausta rinnassa
Vaikka tää loppuisi yhdessä illassa
Maailma on minun, maailma on sinun
Maailma on tehty meitä varten
Jokainen tänne jonkun jäljen jättää

We don't have rings, not a table TV
That belong to that scene
That is fearfully called home
And where dreams are buried

Why isn't it never enough that the other one is there
And shares this moment with you
And the days are shining light of the slits in windows
To the table that always has flowers on it

Here I'm standing with longing in my chest
Even though this would be over in one night
The world is mine, the world is yours
The world is made for us
Everyone leaves a mark here

Before I thought how I would live
In a 100 years' time
How my steps pressed on paths
Would be here even then

Not until yesterday I stopped worrying about it
When I leaned on a rail of a bridge with you
The day closed its eyes, cars were passing by
Maybe they're still looking for their own happiness

Here I'm standing with longing in my chest
Even though this would be over in one night
The world is mine, the world is yours
The world is made for us
Everyone leaves a mark here

There you are standing with longing in your chest
Even though this would be over in one night
The world is mine, the world is yours
The world is made for us
Everyone leaves a mark here

Also today new canals open somewhere
Also today
Someone is given a new life somewhere

Here I'm standing with longing in my chest
Even though this would be over in one night
The world is mine, the world is yours
The world is made for us
Everyone leaves a mark here

There you are standing with longing in your chest
Even though this would be over in one night
The world is mine, the world is yours
The world is made for us
Everyone leaves a mark here

У нас нет колец и плазменного телевизора,
Которые бы были частью той обстановки,
Что со страхом называют семейным гнездышком
И где хоронят мечты.

Почему никогда не хватает того, что любимый человек – рядом
И делит этот момент с тобой,
А дневной свет сквозь щель между занавесок падает
На стол, где всегда стоят цветы?

Я стою, и в моей груди - тоска,
Хотя это могло бы закончиться за один вечер.
Мир – мой, мир – твой,
Мир создан для нас,
И каждый оставляет здесь свой след.

Раньше я думала, как бы жила
Через сто лет,
На какой тропинке оставались бы следы от моих шагов -
Возможно, даже и здесь…

И лишь вчера я перестала об этом беспокоиться,
Когда мы с тобой облокотились на перила моста.
День закрыл свои глаза, машины проезжали мимо,
И, вероятно, они все еще ищут свое счастье.

Я стою, и в моей груди - тоска,
Хотя это могло бы закончиться за один вечер.
Мир – мой, мир – твой,
Мир создан для нас,
И каждый оставляет здесь свой след.

Ты стоишь, и в твоей груди - тоска,
Хотя это могло бы закончиться за один вечер.
Мир – мой, мир – твой,
Мир создан для нас,
И каждый оставляет здесь свой след.

И прямо сегодня где-то открываются новые каналы,
И прямо сегодня кому-то дарят новую жизнь.

Ты стоишь, и в твоей груди - тоска,
Хотя это могло бы закончиться за один вечер.
Мир – мой, мир – твой,
Мир создан для нас,
И каждый оставляет здесь свой след.

Vi har inga ringar, ingen flatbilds-tv
Som hör till den kulissen
Som man av rädsla kallar hem
Och där man begraver sina drömmar

Varför är det räcker det aldrig bara med att den andra är där
Och delar den här stunden med dig
Och dagens ljus lyser in genom fönstrens springor
På ett bord där det alltid står blommor

Och här står jag med längtan i bröstet
Fastän det här skulle vara den sista kvällen
Världen är min, världen är din
Världen finns till för oss
Alla lämnar ett avtryck efter sig

Förr brukade jag tänka på hur jag skulle leva
Ännu om hundra år
Hur mina fotsteg skulle vara tryckta på en stig
Och skulle finnas här ännu då

Det var först igår som jag slutade oroa mig
När jag lutade mig över broräcket med dig
Dagen har slutit sina ögon, bilarna susade förbi
Kanske de ännu letar efter sin lycka

Och här står jag med längtan i bröstet
Fastän det här skulle vara den sista kvällen
Världen är min, världen är din
Världen finns till för oss
Alla lämnar ett avtryck efter sig

Och där står du med längtan i bröstet
Fastän det här skulle vara den sista kvällen
Världen är min, världen är din
Världen finns till för oss
Alla lämnar ett avtryck efter sig

Också idag öppnar sig nya kanaler någonstans
Också idag någonstans
Någonstans får någon ett nytt liv

Och här står jag med längtan i bröstet
Fastän det här skulle vara den sista kvällen
Världen är min, världen är din
Världen finns till för oss
Alla lämnar ett avtryck efter sig

Och där står du med längtan i bröstet
Fastän det här skulle vara den sista kvällen
Världen är min, världen är din
Världen finns till för oss
Alla lämnar ett avtryck efter sig