Bob Marley "Stir It Up" Liedtext

Übersetzung nach:hr

Stir It Up

Stir it up; little darlin', stir it up. Come on, baby.Come on and stir it up: little darlin', stir it up. O-oh!

It's been a long, long time, yeah!(stir it, stir it, stir it together)Since I got you on my mind. (oh-oh-oh-oh) Oh-oh!Now you are here (stir it, stir it, stir it together), I said,It's so clearThere's so much we could do, baby, (oh-oh-oh-oh)Just me and you.

Come on and stir it up, little darlin'!Stir it up, come on, baby!Come on and stir it up, yeah!Little darlin', stir it up! O-oh!

I'll push the wood (stir it, stir it, stir it together),Then I blaze ya fire;Then I'll satisfy your heart's desire. (oh-oh-oh-oh)Said, I stir it every (stir it, stir it, stir it together),Every minute,All you got to do, baby, (oh-oh-oh-oh)Is keep it in, eh!

(Stir it up) Oh, little darlin',Stir it up, baby!Come on and stir it up, oh-oh-oh!Little darlin', stir it up! Wo-oh! Mm, now, now.

Quench me when I'm thirsty,Come on and cool me down, baby, when I'm hot. (oh-oh-oh-oh)Your recipe is, darlin' is so tasty,When you show and stir your pot. (oh-oh-oh-oh)

So: stir it up, oh!Little darlin', stir it up; wo, now!Come on and stir it up, oh-ah!Little darlin', stir it up!

Oh, little darlin', stir it up. Come on, babe!Come on and stir it up, wo-o-a!Little darlin', stir it up! Stick with me, baby!Come on, come on and stir it up, oh-oh!Little darlin', stir it up.

Zakuhaj

Zakuhaj, mala moja, zakuhaj. Hajde, dušo. Hajde i zakuhaj , mala moja, zakuhaj. O-oh!

Prošlo je puno, puno vremena, aha! (zakuhaj, zakuhaj, zakuhaj sve skupa) Otkako te imam u mislima. (oh-oh-oh-oh) Oh-oh! Sad si ovdje (zakuhaj, zakuhaj, zakuhaj sve skupa), kažem, Tako je jasno Toliko je toga što bismo mogli, dušo, (oh-oh-oh) Samo ja i ti.

Hajde i zakuhaj, mala moja! Zakuhaj to, hajde, dušo! Hajde i zakuhaj to, aha! Mala, zakuhaj! O-oh!

Ja ću nabaviti drva (zakuhaj, zakuhaj, zakuhaj sve skupa) Onda ću ti razbuktati vatru; Onda ću ti ispuniti srca želju. (oh-oh-oh) Kažem, ja zakuhavam svake (zakuhavam, zakuhavam sve skupa) Svake minute Sve što ti moraš, dušo, (oh-oh-oh) Je zadržati to unutra, eh!

(Zakuhaj) Oh, dušice mala, Zakuhaj, dušo! Hajde i zakuhaj, oh-oh-oh! Dušice mala, zakuhaj! o-oa! Mmm, sad, sad...

Napoji me kad sam žedan, Hajde i ohladi me, dušo, kad sam zapaljen. (oh-oh-oh) Tvoj recept, draga, tako je ukusan, Kad pokazuješ i zakuhavaš svojom posudom. (oh-oh-oh)

Zato, kuvaj, mala, oh! Dušice draga, zakuhaj, o, sad! Hajde i zakuhaj, oh-ah! Dušice draga, kuvaj!

Oh, mala moja, zakuhaj. Ajde, dušo! Hajde i zakuhaj, ooo... Dušice, zakuhaj! Drži se mene, dušo! Hajde, hajde i zakuhaj, uh-oh! Dušice draga, zakuhaj!