Слова песни "Negiot shel Gan Eden - נגיעות של גן עדן" Hadag Nahash

נגיעות של גן עדן זה קורה לעיתים
נגיעות של גן עדן רק אם ממש מסתכלים
נגיעות של גן עדן זה קורה לפעמים
זה תלוי באנשים שסביבך

נגיעות של גן עדן לרוב זה נעים
תן לזה להתפשט בגופך צמרמורת שעולה
המילים שלא יוצאות משותק אתה נשאר
בשקט שלא נגמר

ולפעמים זה כואב לפעמים זה טוב
תנצור את הרגע אל תיתן לו לעזוב
ולפעמים זה כואב לפעמים זה טוב
תנצור את הרגע אל תיתן לו לעזוב אוו

נגיעות של גן עדן זה קורה לעיתים
נגיעות של גן עדן רק אם ממש מסתכלים
נגיעות של גן עדן זה קורה לפעמים
זה תלוי באנשים שסביבך

ולפעמים זה כואב לפעמים זה טוב
תנצור את הרגע אל תיתן לו לעזוב
ולפעמים זה כואב לפעמים זה טוב
תנצור את הרגע אל תיתן לו לעזוב אוו

ויש רגעים שהוא נעלם
הימים מתארכים הלילות לא נגמרים
ואתה כבר מתגעגע
ויש רגעים שהוא נעלם
הימים מתארכים הלילות לא נגמרים
מחכה בציפייה לקצת נגיעה
הימים מתארכים הלילות לא נגמרים
ואתה כבר מתגעגע
הימים מתארכים הלילות לא נגמרים
מחכה בציפייה לקצת נגיעה
ולפעמים זה כואב לפעמים זה טוב
תנצור את הרגע אל תיתן לו לעזוב
ולפעמים זה כואב לפעמים זה טוב
תנצור את הרגע אל תיתן לו לעזוב אוו