Слова песни "Bela zhiga( Бела жига)" Upsurt

Перевод на: EN

Мойта песен почва, а твойта майка свършва

Аре мах’ се, аре мах’се, аре мах’се, аре изче’й
Аре мах’ се, аре мах’се, аре мах’се, аре изче’й
Аре мах’ се, аре мах’се, аре мах’се, аре изче’й
Аре мах’ се, аре мах’се, аре мах’се, аре изче’й
Бела жига, това сега си ти, може би 1,9 TDI,
А жена ти е като колата ти, нали разбираш?
Ако некой тия чукне ти си я пастираш!

Икономичен и върви.
Тайно му сипвам керосин да бръмчи.
Автомивката напра’о го подмлади.
Сеш’ ли се т’ва е спа център за коли.
Имам и за тебе една оферта-Жигула със ESP
Със 10 литра - Нова Загора OMV.
Тре’а да про’ам да й сипа шнапс,
Да изкара от аспуха като тебе кафяв снакс.
Колко на час требват за твоя влак?
Отдавна откри сезона, дупето ти синя зона.
После що не съм си бил ‘земал Х6?
Не, че не’ам пари, ми не мо’е качи Еверест.
Иди си при твоя приятел дебел
И престани да ми звъниш за чадел!
Искаш парченце от моята особа,
Мога да осигура фекална проба.

Аре мах’ се, аре мах’се, аре мах’се, аре изче’й
Аре мах’ се, аре мах’се, аре мах’се, аре изче’й
Аре мах’ се, аре мах’се, аре мах’се, аре изче’й
Аре мах’ се, аре мах’се, аре мах’се, аре изче’й
Бела жига, това сега си ти, може би 1,9 TDI,
А жена ти е като колата ти, нали разбираш?
Ако некой тия чукне ти си я пастираш!

Ма не ми се мести така по лентите!
Пусни поне мигач, ше ядеш шамари, заклеам се!
Този господин отива да сади боб.
Не мое да предположи, че мигача не хаби ток.
Бела жига - това сега си ти
И цела книга много ше те измори.
Инвестирай във спирт и салфетки
И се ориентирай към седмичните винетки.
Гадна криза, яж коприва!
Мани G-класата, ‘земи Captiva!
Мани тирбушона и напра’о давай със пирон!
Целата ти работа е ксенон от "Симеон".
Гипс-картон, тук-таме стереопор,
А тая с тебе е за сливенския затвор.
К’во намери па там? ‘Найш к’ви неща знам?
Питай я да ти разкаже, ако не я е срам!
Аз съм оттам, където тре’а се бачка,
А такива като тебе имат задна чистачка.
Важното е хубаво да се напапкаш,
Като голема част от целата паплач.

Аре мах’ се, аре мах’се, аре мах’се, аре изче’й
Аре мах’ се, аре мах’се, аре мах’се, аре изче’й
Аре мах’ се, аре мах’се, аре мах’се, аре изче’й
Аре мах’ се, аре мах’се, аре мах’се, аре изче’й
Бела жига, това сега си ти, може би 1,9 TDI,
А жена ти е като колата ти, нали разбираш?
Ако некой тия чукне ти си я пастираш!

К’во стана бе? Завършихте вузове
Ма нещо напоследък накупихте бели бусове.
Т’ва е ‘се едно да пробваш да влезеш със TIR
Там къде навремето беше летно кино мир.
Със художествена самодейност
Аз продадох 2 милиона диска на "Славейков".
Излезна ти нов херпес от нервност.
Ей, заплес, сло’и памперс! К’во напиняш?
Сигурно ше е за некой едър бизнес?
Кат’ те гледам най-добре за тебе е да тичаш.
Е сега ми предлагаха нова Q-седмица,
Ма в последния момент реших да купя 40 тона лютеница.
При тебе само влизат и излизат.
Колега, се’а ти пожелавам много здраве,
Поздрави децата и жената, бате
И стига си писал по тия форуми, ей глупак.

Аре мах’ се, аре мах’се, аре мах’се, аре изче’й
Аре мах’ се, аре мах’се, аре мах’се, аре изче’й
Аре мах’ се, аре мах’се, аре мах’се, аре изче’й
Аре мах’ се, аре мах’се, аре мах’се, аре изче’й
Бела жига, това сега си ти, може би 1,9 TDI,
А жена ти е като колата ти, нали разбираш?
Ако некой тия чукне ти си я пастираш!

My song starts and your mother cums1

C’mon get off, c’mon get off, c’mon get off, c’mon get away!
C’mon get off, c’mon get off, c’mon get off, c’mon get away!
C’mon get off, c’mon get off, c’mon get off, c’mon get away!
C’mon get off, c’mon get off, c’mon get off, c’mon get away!
White Zhiga2 that’s what you're now, probably 1,9 TDI,
And your wife is like your car, do you realize?
If someone hits her you’ll have to polish her3

It’s economical and has a good ride.
Secretly I fill the tank with kerosene to make more noise.
The carwash really rejuvenated it,
Do you know? This is a SPA center for cars.
I have an offer for you – Zhigula with ESP.
With just 10 liters you could reach the New Zagora4 OMV5
I have to try to fill its tank with schnapps
To see how it throws brown snacks from the exhaust, like you.
How much per hour would be enough for your train?
You’ve already opened the season; your ass is a blue zone6.
You ask me why I haven’t bought X67?
It’s not that I haven’t got the money but it can’t go up to Everest.
Go to your fat friend
And stop calling asking me for weed!
You want a peace of my person?
I can provide a fecal example.

C’mon get off, c’mon get off, c’mon get off, c’mon get away!
C’mon get off, c’mon get off, c’mon get off, c’mon get away!
C’mon get off, c’mon get off, c’mon get off, c’mon get away!
C’mon get off, c’mon get off, c’mon get off, c’mon get away!
White Zhiga that’s what you're now, probably 1,9 TDI,
And your wife is like your car, do you realize?
If someone hits her you’ll have to polish her.

Hey, stop switching the lanes like that!
At least turn the turn signal on; you’ll eat slaps, I swear!
This gentleman is going to plant beans8.
He can’t imagine that the turn signal doesn’t consume electricity.
White Zhiga that’s what are you now
And to read whole book will be very tiring for you.
Invest in alcohol and napkins9
And go to buy a weekly vignette.
Damn crisis, eat nettle!
Get rid off the G-class10 and buy Captiva11!
Get rid off the corkscrew and try with a nail12
Everything what you do is like xenon bought from Simeon str.13,
Plasterboard, here and there Styrofoam
And this one with you is for the Sliven14 jail.
What have you found in her? Do you know what I know about her?
Ask her to tell you if she doesn’t feel ashamed!
I’m from there where you have to work
And guys like you have rear windscreen wiper.
The most important for you is to gorge15 real good
Like the great part from the whole rabble.

C’mon get off, c’mon get off, c’mon get off, c’mon get away!
C’mon get off, c’mon get off, c’mon get off, c’mon get away!
C’mon get off, c’mon get off, c’mon get off, c’mon get away!
C’mon get off, c’mon get off, c’mon get off, c’mon get away!
White Zhiga that’s what you're now, probably 1,9 TDI,
And your wife is like your car, do you realize?
If someone hits her you’ll have to polish her.

What happened? You’ve graduated from Universities
But it seem that you’ve bought white vans lately.
This is like to try to park eighteen-wheeler16
Where once were open air cinema Peace.
With an amateur Art
I’ve sold 2 million copies at Slaveykov Square17
You’ve got a new herpes virus from nervousness.
Hey, you bastard, put some diapers on! Why you push so hard?
Probably you’re looking for a big deal?
As I look at you I think for you would be better if you run.
They’ve offered me a brand new Q718
But in the last moment I’ve decided to buy 40 tons of lyutenitsa19.
They only get in you and out of you.
Colleague, I wish you now good health,
Greet the children and your wife, bro
And stop writing in this forums, you dumbass!

C’mon get off, c’mon get off, c’mon get off, c’mon get away!
C’mon get off, c’mon get off, c’mon get off, c’mon get away!
C’mon get off, c’mon get off, c’mon get off, c’mon get away!
C’mon get off, c’mon get off, c’mon get off, c’mon get away!
White Zhiga that’s what you're now, probably 1,9 TDI,
And your wife is like your car, do you realize?
If someone hits her you’ll have to polish her.